Ενημερωτικό μήνυμα (τύπου Ε-ΧΧΧ) στην οθόνη της τηλεόρασης

O δέκτης εμφανίζει σφάλμα E16, E18, E19, E30-4, E32, E101 ή E107-4

 

 1. Δοκιμάστε να αφαιρέσετε για λίγα λεπτά τον δέκτη από το ρεύμα.
   
 2. Κρατήστε πατημένο το reset (power button) για 8 δευτερόλεπτα
   
 3. Επιλέξτε  Menu | Ρυθμίσεις | Τεχνικές ρυθμίσεις | Σάρωση -|Σάρωση δορυφορική ή Σάρωση δορυφορική και επίγεια (αν έχετε και την επίγεια κεραία στον δέκτη σας).

 

Εναλλακτικά:

 

 • Συνδεθείτε στο myaccount.nova.gr και από το μενού "Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη" |  "Tεχνικές ρυθμίσεις” | “Ρυθμίσεις εξοπλισμού Νova" | “ Αποστολή σήματος κύριου εξοπλισμού Nova” και επιλπέξτε “Αποστολή”.

 

 

my.png

my2.png

my3.png

my4a.png

my5b.png

 • Αν το πρόβλημα παραμένει επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη στο 13831
   

O δέκτης εμφανίζει σφάλμα E04-4 ή Ε06-4
 

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετήσει σωστά την κάρτα
   
 2. Αφαιρέστε την κάρτα και τον δέκτη από το ρεύμα και  τοποθετήστε εκ νέου την κάρτα και τον δέκτη στο ρεύμα
   
 3. Προχωρήστε σε επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων επιλέγοντας   Menu | Ρυθμίσεις | Τεχνικές ρυθμίσεις | Αρχικές ρυθμίσεις | ΟΚ | Πληκτρολογείτε το Pin σας (το εργοστασιακό είναι το 1234) | ΟΚ
   
 4. Αν το πρόβλημα παραμένει επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη στο 13831