Προβλήματα εγγραφής προγράμματος & σκληρού δίσκου

Δεν μπορώ να κάνω εγγραφή

Α) Αν διαθέτετε τον NovaBox HD831 ή NovaBox HD3001 και δεν κάνει εγγραφές τότε βεβαιωθείτε ότι ο εξωτερικός σκληρός δίσκος καλύπτει τις προδιαγραφές.
 

 Αν ναι τότε:

 1. Ελέγξτε ότι ο σκληρός δίσκος έχει διαθέσιμο ελεύθερο χώρο.
   
 2. Αφαιρέστε τον δέκτη για λίγα λεπτά από το ρεύμα (με τον σκληρό δίσκο εκτός)
   
 3. Προχωρήστε σε επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων επιλέγοντας
  Menu | Ρυθμίσεις | Τεχνικές ρυθμίσεις | Αρχικές ρυθμίσεις | ΟΚ | Πληκτρολογείτε το Pin σας (το εργοστασιακό είναι το 1234) | ΟΚ.
   
 4. Κάντε διαμόρφωση σκληρού δίσκου από το μενού. Επιλέξτε Menu | Ρυθμίσεις | Εγγραφές | Διαμόρφωση εξωτερικής μονάδας μνήμης | ΟΚ
   
 5. Αν το πρόβλημα παραμένει επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη στο 13831.
   

Β)Αν διαθέτετε τον NovaBox+ HD865 ή NovaBox HD5001 βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένο το καλώδιο κεραίας στην υποδοχή Sat in 2.
 

Αν ναι τότε:

 1. Ελέγξτε ότι ο σκληρός δίσκος έχει διαθέσιμο ελεύθερο χώρο.
   
 2. Αφαιρέστε τον δέκτη για λίγα λεπτά από το ρεύμα.
   
 3. Προχωρήστε σε επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων επιλέγοντας
  Menu | Ρυθμίσεις | Τεχνικές ρυθμίσεις | Αρχικές ρυθμίσεις | ΟΚ | Πληκτρολογείτε το Pin σας (το εργοστασιακό είναι το 1234) | ΟΚ

   
 4. Κάντε διαμόρφωση σκληρού δίσκου από το μενού. Επιλέξτε Menu | Ρυθμίσεις |  Εγγραφές | Διαγραφή δίσκου  | ΟΚ
   
 5. Αν το πρόβλημα παραμένει επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη στο 13831
   

Έχω σφάλμα “Δεν βρέθηκε μονάδα μνήμης”

 

Όταν σας εμφανίζει κατά την θέαση κάποιου καναλιού ή στην προσπάθεια να κάνετε εγγραφή το σφάλμα “Δεν βρέθηκε μονάδα μνήμης” τότε θα πρέπει να προχωρήσετε σε διαμόρφωση σκληρού δίσκου.

 1. Αν διαθέτετε τον NovaBox+ HD865 ή NovaBox HD5001 επιλέξτε  
  Menu | Ρυθμίσεις | Εγγραφές | Διαγραφή δίσκου  | ΟΚ

   
 2. Αν διαθέτετε τον NovaBox HD831 ή NovaBox HD3001 επιλέξτε
  Menu | Ρυθμίσεις | Εγγραφές | Διαμόρφωση εξωτερικής μονάδας μνήμης | ΟΚ

   
 3. Αν το πρόβλημα παραμένει επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη στο 13831