Δεν πιάνω συγκεκριμένο κανάλι

Σε περίπτωση που λείπει κάποιο κανάλι από την λίστα σας ή κάποιο συγκεκριμένο κανάλι σας εμφανίζει ένδειξη “Αναζήτηση σήματος” θα πρέπει να προχωρήσετε σε σάρωση καναλιών. Μπορείτε να κάνετε σάρωση από το μενού του δέκτη επιλέγοντας  

Menu | Ρυθμίσεις | Τεχνικές ρυθμίσεις | Σάρωση | Σάρωση δορυφορική ή Σάρωση δορυφορική και επίγεια (αν έχετε και την επίγεια κεραία στον δέκτη σας).

 

Εναλλακτικά:

 Συνδεθείτε στο myaccount.nova.gr και από το μενού "Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη" |  "Tεχνικές ρυθμίσεις” |“Ρυθμίσεις εξοπλισμού Νova" | “Σάρωση δικτύων κύριου εξοπλισμού Nova” και επιλέξτε “Αποστολή”.

 

 

my.png

my2.png

 

my3.png

my4a.png

my5a.png

Αν το πρόβλημα παραμένει επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη στο 13831.