Έχω multiview. Πως μπορώ να συνδέσω τους δέκτες μου
  • Αν διαθέτετε τους δέκτες NovaBox HD 831 και  NovaBox+ HD865 τότε η σύνδεση γίνεται με την χρήση ομοαξονικού καλωδίου RF συνδέοντας την μία άκρη στην υποδοχή RFOUT του δέκτη NovaBox+ HD865 (master)  και την άλλη άκρη στην υποδοχή RFIN του δέκτη NovaBox HD 831 (slave).
     
  • Αν διαθέτετε NovaBox HD 831 ή NovaBox HD3001 ή NovaBox HD5001 σε οποιοδήποτε συνδυασμό τότε η σύνδεση γίνεται μέσω ethernet καλωδίου. 
  1. Με απευθείας σύνδεση καλωδίου Ethernet μεταξύ των δύο αποκωδικοποιητών