Τιμοκατάλογος Εργασιών Τεχνικής Υποστήριξης Τηλεόρασης - Υπηρεσίες Nova για το σπίτι