Τιμοκατάλογος Εργασιών Τεχνικής Υποστήριξης Τηλεφωνίας & Internet - Υπηρεσίες NOVA για το σπίτι