Τηλεφωνικοί Κατάλογοι

Ενιαίος Τηλεφωνικός Κατάλογος

Ο ενιαίος τηλεφωνικός κατάλογος αποτυπώνει τα τηλέφωνα όσων έχουν ζητήσει να εμφανίζεται το τηλέφωνο τους στον ενιαίο τηλεφωνικό κατάλογο του ΟΤΕ

Συνοπτικά:

  • Όταν ένας πελάτης έρχεται στο ιδιόκτητο δίκτυό μας συμπληρώνει πάνω στην αίτηση ενεργοποίησης εάν επιθυμεί ή όχι να ανακοινώνονται τα στοιχεία του στον Ενιαίο Τηλεφωνικό Κατάλογο.

  • Αφού καταχωρηθεί το αίτημα στα συστήματα της Forthnet, το αίτημά του προωθείται στον ΟΤΕ ο οποίος διαχειρίζεται τα αιτήματα Καταλόγου από όλους τους παρόχους.

  • Κάθε Δευτέρα προωθούμε μαζικά τα αιτήματα που έχουμε και ο ΟΤΕ μας ενημερώνει για την υλοποίηση εντός μίας εβδομάδας.

Μπορείτε να ζητήσετε να είναι «απόρρητο» το τηλέφωνό σας, δηλαδή να μην υπάρχουν τα στοιχεία σας στον Ενιαίο Τηλεφωνικό Κατάλογο.

Επιλογές ανακοινωσιμότητας 

  • Πλήρης εμφάνιση στοιχείων

  • Μερική Εμφάνιση (τηλεφωνικός αριθμός, διεύθυνση και όν/μο συνδρομητή)

  • Να μην εμφανίζεται κανένα στοιχείο

  • Να μην ανακοινώνονται τα στοιχεία και στις κλήσεις προς 112


Σημείωση: Η αναζήτηση στο 11888.ote.gr αφορά τα τηλέφωνα των συνδρομητών αποκλειστικά του ΟΤΕ. Εξαίρεση στην παραπάνω διαδικασία αποτελεί η επιλογή στην αίτηση σύνδεσης να μην ανακοινώνονται τα στοιχεία σας. Σε αυτή την περίπτωση δεν αποστέλλεται αίτημα στον ΟΤΕ. 

Χρυσός Οδηγός 

Ο Χρυσός Οδηγός του ΟΤΕ είναι συνδρομητικός κατάλογος προβολής επαγγελματιών (λ.χ γιατροί). Δεν έχει καμία σχέση με την ανακοινωσιμότητα που επιλέγει ο πελάτης μας για την υπηρεσία Forthnet, ούτε έχουμε κάποια ανάμιξη στο τι θα εμφανίζεται στον Χ.Ο. Εάν ο πελάτης μας θέλει να μπορεί κάποιος να τον αναζητήσει στους καταλόγους με κριτήριο την επαγγελματική του ιδιότητα, η Forthnet δεν μπορεί να υλοποιήσει το συγκεκριμένο αίτημα (καθώς δεν αποστέλλουμε στον ΟΤΕ το επάγγελμα που μας δηλώνει στην αίτηση σύνδεσης).