Διοικητική Ομάδα

Παπαδόπουλος Πάνος
CEO, Vice Chairman BoD, Executive member
Κατερίνα Κασκανιώτη
Pay TV Executive Director
Γρηγόρης Τσουγκριάνης
Consumer Services & Business Development Executive Director
Δημήτρης Βάγιας
Sales & Business Services Executive Director
Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος
Technology & Customer Care Executive Director
Δημήτρης Τζελέπης
Finance Executive Director
Αναστάσιος (Τάσος) Σφυρόερας
Legal Counsel - Corporate Legal & Regulatory Executive Director
Εύχαρις Περπινιά
Human Resources Executive Director
Γρηγόρης Κατσογιάννης
Corporate Affairs & Communication Director