Αυτοματοποιημένο Disaster Recovery υψηλής διαθεσιμότητας στο Nova Cloud

Nova DRaaS
Nova DRaaS

Αυτοματοποιημένο Disaster Recovery υψηλής διαθεσιμότητας στο Nova Cloud

Automated Disaster Recovery

Προσθέστε εύκολα ένα απομακρυσμένο σημείο υψηλής διαθεσιμότητας και ασφάλειας στο Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας της επιχείρησής σας.

Nova Disaster Recovery as a Service

Nova DRaaS

Automated Disaster Recovery
Προστατεύστε άμεσα τις ΙΤ υποδομές σας με μία κίνηση
  • Αυτοματοποιημένο replication από την virtualized υποδομή της επιχείρισης στο Nova Cloud
  • Παροχή σαν υπηρεσία, χωρίς την ανάγκη επένδυσης και συντήρησης εξοπλισμού από την επιχείρηση
  • Replication μέσω του λογισμικού Veeam Backup & Replication (προϋποθέτει εγκατάσταση και στην παραγωγική υποδομή της επιχείρησης)
  • Full ή partial failover, αυτοματοποιημένα μέσω του Veeam Cloud Connect
  • Επιλογή cloud resources σε VMware ή Hyper-V
  • Πρόσβαση μέσω Internet
  • Data Encryption, end to end
  • 24x7 Εξειδικευμένη Τεχνική Υποστήριξη