Υπηρεσίες για web agencies, web designers ή web developers

Nova Reseller Hosting
Nova Reseller Hosting

Υπηρεσίες για web agencies, web designers ή web developers

Reseller Web Hosting

Η υπηρεσία Nova Reseller Hosting απευθύνεται σε εταιρίες που επιθυμούν να παρέχουν τις δικές τους υπηρεσίες φιλοξενίας και να διαχειρίζονται αυτόνομα websites πελατών τους, χωρίς να χρειάζεται να επενδύσουν σε αγορά και συντήρηση δικών τους υποδομών φιλοξενίας.

Nova Reseller Hosting

Προσφέρετε στους πελάτες σας εξασφαλισμένες υποδομές με το μικρότερο δυνατό κόστος

Nova Reseller Hosting

Reseller Web Hosting
Ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας επιχειρηματικού web hosting και του ρίσκου διαστασιολόγησης Inhouse υποδομών
  • Αυτόνομη διαμόρφωση και διαχείριση των δικών σας πακέτων φιλοξενίας μέσω εύχρηστου και φιλικού control panel.
  • Διαχείριση των επιμέρους στοιχείων των web hosting λογαριασμών (web space, e-mail accounts, ftp users κλπ) που έχετε διαμορφώσει χωρίς την παρέμβαση του hosting provider. 
  • Αποκλειστικός έλεγχος τριών επιπέδων διαχείρισης (Reseller admin, Site admin, User admin).
  • Παροχή εξουσιοδοτημένης διαχείρισης στους κατόχους των websites.
  • Απεριόριστη μεταφορά δεδομένων.