Για επιχειρήσεις και οργανισμούς!

Nova Short Codes
Nova Short Codes

Για επιχειρήσεις και οργανισμούς!

Nova Short codes

Η υπηρεσία Short Codes (5ψήφια) απευθύνεται σε εταιρίες και οργανισμούς που είτε επιθυμούν να διευκολύνουν την επικοινωνία με τους πελάτες τους, είτε θέλουν να χρησιμοποιήσουν ένα 5ψήφιο αριθμό για εμπορικούς σκοπούς παροχής υπηρεσιών.

Nova ολιγοψήφιοι αριθμοί

4ψήφιοι και 5ψήφιοι αριθμοί υψηλής και σταθερής χρέωσης

Nova Short Codes

Nova Short codes
Ευκολομνημόνευτοι αριθμοί για να σας καλούν οι πελάτες σας άμεσα και εύκολα
  • Βελτίωση της σχέσης μεταξύ της επιχείρησης και των πελατών ή συνεργατών της, προσφέροντας τους τη δυνατότητα άμεσης και αποτελεσματικής επικοινωνίας.
  • Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι των ανταγωνιστών και ενίσχυση του brand. 
  • Επέκταση της γεωγραφικής περιοχής δραστηριότητας μιας επιχείρησης και παραγωγή νέων τρόπων εισροής εισοδήματος, οδηγώντας σε αύξηση πωλήσεων και μεριδίου αγοράς.  
  • Δυνατότητα διαφορετικής δρομολόγησης ανάλογα τη γεωγραφική περιοχή από την οποία εκκινεί η τηλεφωνική κλήση.