Τηλεφωνία
Απεριόριστη τηλεφωνία προς σταθερά για να μιλάς όσο θέλεις προς όλη την Ελλάδα!!
  • Απεριόριστες κλήσεις προς όλα τα εθνικά σταθερά, αστικά και υπεραστικά!
  • Δεν χάνεις καμία κλήση εκτός σπιτιού, ενεργοποιώντας δωρεάν την υπηρεσία εκτροπής κλήσεων!