Συνδεσμολογία για ευρυζωνική Τηλεφωνία

 

 

Στην περίπτωση που η υπηρεσία σας περιλαμβάνει ευρυζωνική τηλεφωνία, πρέπει να κάνετε μια από τις παρακάτω συνδεσμολογίες:

Περίπτωση 1: Τηλέφωνο και router στο ίδιο σημείο

  • Αποσυνδέστε την τηλεφωνική συσκευή από το splitter και
    συνδέστε τη στην πράσινη θύρα Phone 1 του router.

  • Αφαιρέστε το splitter από την πρίζα και συνδέστε την κατευθείαν με την θύρα DSL του router.

 http://www.forthnet.gr/media/Image%20A.PNG

Περίπτωση 2: Τηλέφωνo σε άλλο σημείο από το router

  • Αποσυνδέστε την τηλεφωνική συσκευή από το splitter και συνδέστε τη σε οποιαδήποτε τηλεφωνική πρίζα του σπιτιού, με τη χρήση φίλτρου (δεν περιλαμβάνεται στην συσκευασία). Το ίδιο ισχύει και για σύνδεση συναγερμού.

  • Συνδέστε τη θύρα phone (ή TEL) του splitter, μέσω τηλεφωνικού καλωδίου, με την πράσινη θύρα Phone 1του router.

 http://www.forthnet.gr/media/Image%20B.PNG

 Περίπτωση 3: Τηλέφωνα παντού

Αποσυνδέστε την τηλεφωνική συσκευή από το splitter και συνδέστε τη σε οποιαδήποτε τηλεφωνική πρίζα του σπιτιού, με τη χρήση φίλτρου (δεν περιλαμβάνεται στην συσκευασία). Το ίδιο ισχύει και για σύνδεση συναγερμού.
  • Τοποθετήστε στην θύρα phone (ή TEL) του splitter ένα τηλεφωνικό ΤΑΦ (δεν περιλαμβάνεται στην συσκευασία).

  • Συνδέστε την μια έξοδο του ΤΑΦ με την πράσινη θύρα Phone 1 του router. Στην άλλη έξοδο του ΤΑΦ μπορείτε να συνδέσετε οποιαδήποτε τηλεφωνική συσκευή.

 http://www.forthnet.gr/media/Image%20C.PNG