Υπάρχει εφάπαξ κόστος για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας Nova3play Full;

Υπάρχει εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης για ενεργή τηλεφωνική γραμμή 36,75€ (σε περίπτωση νέας τηλεφωνικής γραμμής το τέλος διαμορφώνεται σε 73,50€).

4439

Υπάρχει εφάπαξ κόστος για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας Nova3play Full;

Υπάρχει εφάπαξ τέλος ενεργοποίησης για ενεργή τηλεφωνική γραμμή 36,75€ (σε περίπτωση νέας τηλεφωνικής γραμμής το τέλος διαμορφώνεται σε 73,50€).

4439