Η υπηρεσία Nova Cinema pack μπορεί να ενεργοποιηθεί και σε επαγγελματικό χώρο;

Όχι, η υπηρεσία μπορεί να ενεργοποιηθεί αποκλειστικά σε οικιακό χώρο.

4290

Η υπηρεσία Nova Cinema pack μπορεί να ενεργοποιηθεί και σε επαγγελματικό χώρο;

Όχι, η υπηρεσία μπορεί να ενεργοποιηθεί αποκλειστικά σε οικιακό χώρο.

4290