Υπάρχει ελάχιστος χρόνος παραμονής στο Nova Cinema pack;

Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής είναι 24 μήνες. Εάν κάποιος πελάτης διακόψει την υπηρεσία πριν τους 24 μήνες θα χρεωθεί τέλος διακοπής 88,00€.

4288

Υπάρχει ελάχιστος χρόνος παραμονής στο Nova Cinema pack;

Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής είναι 24 μήνες. Εάν κάποιος πελάτης διακόψει την υπηρεσία πριν τους 24 μήνες θα χρεωθεί τέλος διακοπής 88,00€.

4288