Υπάρχει κόστος για τον εξοπλισμό και την εγκατάσταση;

•    Ο αποκωδικοποιητής NovaBox & η εγκατάσταση του Nova εξοπλισμού προσφέρονται δωρεάν.
•    Η δορυφορική κεραία κοστίζει 20€.

4287

Υπάρχει κόστος για τον εξοπλισμό και την εγκατάσταση;

•    Ο αποκωδικοποιητής NovaBox & η εγκατάσταση του Nova εξοπλισμού προσφέρονται δωρεάν.
•    Η δορυφορική κεραία κοστίζει 20€.

4287