Συνδεσμολογία για απλή τηλεφωνική γραμμής (PSTN)

Για να συνδέσουμε σωστά τις συσκευές τηλεφώνου και DSL στο σπίτι μας μπορούμε να ακολουθήσουμε τις παρακάτω οδηγίες.

Περίπτωση 1: Συνδεσμολογία router και τηλεφωνικής συσκευής στην ίδια πρίζα τηλεφώνου (απαραίτητη η χρήση splitter)

Βήμα 1: Εντοπίστε την κεντρική τηλεφωνική πρίζα του οικήματος (συνήθως βρίσκεται κοντά στη κεντρική είσοδο) και σε περίπτωση που υπάρχει εξοπλισμός άλλου παρόχου συνδεδεμένος (π.χ. προηγούμενο router, τηλεφωνική συσκευή) αφαιρέστε τον.

Βήμα 2: Συνδέστε στην πρίζα το splitter της συσκευασίας.

Βήμα 3: Συνδέστε στη θύρα phone του splitter την τηλεφωνική σας συσκευή.

Βήμα 4: Συνδέστε τη θύρα router του splitter με το τηλεφωνικό καλώδιο που παρέχεται στη συσκευασία (RJ-11) με τη θύρα DSL στο router.

Βήµα 5: Συνδέστε τον µετασχηµατιστή στην είσοδο τροφοδοσίας του router και το άλλο άκρο στην πρίζα παροχής ρεύµατος.

Βήμα 6: Πατήστε το ON για να ανοίξει το router. Πρέπει να ανάψει το πράσινο λαμπάκι power.

Βήμα 7: Περιμένετε μερικά λεπτά για να συγχρονίσει το router, μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει το λαμπάκι DSL ή Broadband.

Βήμα 8: Περιμένετε μερικά λεπτά για την παραμετροποίηση του router. Όταν ολοκληρωθεί η παραμετροποίηση, θα γίνει επανεκκίνηση και τότε θα σταματήσει να αναβοσβήνει το λαμπάκι Internet.

Η σύνδεση σας στο Internet έχει ολοκληρωθεί!

 

Περίπτωση 2: Συνδεσμολογία router και τηλεφωνικής συσκευής σε διαφορετικές πρίζες τηλεφώνου (απαραίτητη η χρήση filter)

Για να συνδέσουμε σε διαφορετικές πρίζες τηλεφώνου το router μας και τις τηλεφωνικές μας συσκευές θα πρέπει να έχουμε στην διάθεσή μας αντίστοιχα filters (1 filter για κάθε συσκευή τηλεφώνου).

Τα filter έχουν μία υποδοχή και ένα καλώδιο τηλεφώνου. Για να τα συνδέσουμε σωστά ακολουθούμε τις παρακάτω οδηγίες (την ίδια συνδεσμολογία ακολουθούμε για όλες τις συσκευές τηλεφώνου).

  • Το καλώδιο τηλεφώνου του filter το συνδέουμε απευθείας στην τηλεφωνική μας πρίζα.

  • Στην υποδοχή συνδέουμε απευθείας την συσκευή τηλεφώνου μας.

  • Το router μας το συνδέουμε απευθείας στην τηλεφωνική πρίζα χωρίς να παρεμβάλλεται τίποτα άλλο.

 

http://www.forthnet.gr/media/texniki_ypostiriksi_new/voice/Syndesmologia/syndesmologia_adsl_over_pots_only_phone.jpg