Συνδεσμολογία για απλή τηλεφωνική γραμμής (PSTN)

Για να συνδέσουμε σωστά τις συσκευές τηλεφώνου και aDSL στο σπίτι μας μπορούμε να ακολουθήσουμε τις παρακάτω οδηγίες

  • Συνδεσμολογία aDSL Router και Τηλεφωνικής Συσκευής στην ίδια πρίζα τηλεφώνου (απαραίτητη η χρήση: ADSL Splitter).

 

Για να συνδέσουμε στην ίδια πρίζα τηλεφώνου το ADSL Router μας και μία τηλεφωνική συσκευή θα πρέπει να έχουμε στην διάθεσή μας ένα ADSL Splitter. Το ADSL Splitter έχει 3 ονοματισμένες υποδοχές.

  • Η μία υποδοχή ονομάζεται LINE. Στη συγκεκριμένη υποδοχή συνδέουμε με καλώδιο τηλεφώνου (γνωστό και ως RJ11) το Splitter με την κεντρική τηλεφωνική πρίζα χωρίς να παρεμβάλλεται κάτι άλλο.

  • Η δεύτερη υποδοχή ονομάζεται PHONE. Στη συγκεκριμένη υποδοχή συνδέουμε με καλώδιο τηλεφώνου (γνωστό και ως RJ11) το Splitter με μία συσκευή τηλεφώνου χωρίς να παρεμβάλλεται κάτι άλλο.

  • Η τελευτάια υποδοχή ονομάζεται MODEM. Στη συγκεκριμένη υποδοχή συνδέουμε με καλώδιο τηλεφώνου (γνωστό και ως RJ11) το Splitter με το ADSL Router (στην αντίστοιχη θύρα ADSL που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του Router) χωρίς να παρεμβάλλεται κάτι άλλο.

 

 

 http://www.forthnet.gr/media/texniki_ypostiriksi_new/voice/Syndesmologia/syndesmologia_adsl_over_pots_1.jpg


 

  • Συνδεσμολογία ADSL Router και Τηλεφωνικής Συσκευής σε διαφορετικές πρίζες τηλεφώνου (απαραίτητη η χρήση: ADSL Filter)

Για να συνδέσουμε σε διαφορετικές πρίζες τηλεφώνου το ADSL Router μας και τις τηλεφωνικές μας συσκευές θα πρέπει να έχουμε στην διάθεσή μας αντίστοιχα ADSL Filters (1 aDSL Filter για κάθε συσκευή τηλεφώνου).

Τα ADSL Filter έχουν μία υποδοχή και ένα καλώδιο τηλεφώνου. Για να τα συνδέσουμε σωστά ακολουθούμε τις παρακάτω οδηγίες (την ίδια συνδεσμολογία ακολουθούμε για όλες τις συσκευές τηλεφώνου).

  • Το καλώδιο τηλεφώνου του ADSL Filter το συνδέουμε απευθέιας στην τηλεφωνική μας πρίζα

  • Στην υποδοχή συνδέουμε απευθείας την συσκευή τηλεφώνου μας

Το ADSL Router μας το συνδέουμε απευθείας στην τηλεφωνική πρίζα χωρίς να παρεμβάλετε τίποτα άλλο.

 

 

http://www.forthnet.gr/media/texniki_ypostiriksi_new/voice/Syndesmologia/syndesmologia_adsl_over_pots_only_phone.jpg