• Δεν χτυπάει το τηλέφωνο (δεν έχει κουδουνισμό)
  • Ελέγξτε αν  το volume της συσκευής είναι στο high.
    
  • Αν δεν υπάρχει επίλυση συνδέστε την τηλεφωνική συσκευή στην κεντρική πρίζα του σπιτιού (αυτή που βρίσκεται πιο κοντά στην έξοδο του σπιτιού).
    
  • Αν υπάρχει δυνατότητα δοκιμάστε με άλλη τηλεφωνική συσκευή.
    
  • Αν και πάλι δεν υπάρχει επίλυση επικοινωνήστε  με το τεχνικό τμήμα στο 13731.
  38070

  Δεν χτυπάει το τηλέφωνο (δεν έχει κουδουνισμό)

  • Ελέγξτε αν  το volume της συσκευής είναι στο high.
    
  • Αν δεν υπάρχει επίλυση συνδέστε την τηλεφωνική συσκευή στην κεντρική πρίζα του σπιτιού (αυτή που βρίσκεται πιο κοντά στην έξοδο του σπιτιού).
    
  • Αν υπάρχει δυνατότητα δοκιμάστε με άλλη τηλεφωνική συσκευή.
    
  • Αν και πάλι δεν υπάρχει επίλυση επικοινωνήστε  με το τεχνικό τμήμα στο 13731.
  38070
 • Ένδειξη "Αναζήτηση σήματος" στην οθόνη της τηλεόρασης

  Αν υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή σας θα πρέπει να περιμένετε αρχικά να κοπάσουν και στην συνέχεια να προχωρήσετε σε σάρωση καναλιών.

  Επιλέξτε  Menu | Ρυθμίσεις | Τεχνικές ρυθμίσεις | Σάρωση -|Σάρωση δορυφορική ή Σάρωση δορυφορική και επίγεια (αν έχετε και την επίγεια κεραία στον δέκτη σας).

   

  Αν το πρόβλημα παραμένει επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη στο 13831.

   

  4775

  Ένδειξη "Αναζήτηση σήματος" στην οθόνη της τηλεόρασης

  Αν υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή σας θα πρέπει να περιμένετε αρχικά να κοπάσουν και στην συνέχεια να προχωρήσετε σε σάρωση καναλιών.

  Επιλέξτε  Menu | Ρυθμίσεις | Τεχνικές ρυθμίσεις | Σάρωση -|Σάρωση δορυφορική ή Σάρωση δορυφορική και επίγεια (αν έχετε και την επίγεια κεραία στον δέκτη σας).

   

  Αν το πρόβλημα παραμένει επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη στο 13831.

   

  4775
 • Δεν έχω αναγνώριση κλήσεων
  • Δοκιμάστε να κλείσετε το router και ελέγξτε αν λειτουργεί η αναγνώριση. Αν το πρόβλημα αποκατασταθεί προβείτε σε αντικατάσταση του φίλτρου ή του διαχωριστή (splitter)
    
  • Αν το πρόβλημα παραμείνει κάντε μία επανεκκίνηση της τηλεφωνικής συσκευή σας από το ρεύμα εφόσον είναι ασύρματη, ειδάλλως προβείτε σε αντικατάσταση των μπαταριών της ενσύρματης συσκευής.
    
  • Αν και πάλι δεν υπάρχει επίλυση επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα στο 13731
  38071

  Δεν έχω αναγνώριση κλήσεων

  • Δοκιμάστε να κλείσετε το router και ελέγξτε αν λειτουργεί η αναγνώριση. Αν το πρόβλημα αποκατασταθεί προβείτε σε αντικατάσταση του φίλτρου ή του διαχωριστή (splitter)
    
  • Αν το πρόβλημα παραμείνει κάντε μία επανεκκίνηση της τηλεφωνικής συσκευή σας από το ρεύμα εφόσον είναι ασύρματη, ειδάλλως προβείτε σε αντικατάσταση των μπαταριών της ενσύρματης συσκευής.
    
  • Αν και πάλι δεν υπάρχει επίλυση επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα στο 13731
  38071
 • Δεν δέχομαι κλήσεις από συγκεκριμένο αριθμό/ους του εξωτερικού
  • Ελέγξτε αν η τηλεφωνική συσκευή σας έχει επιλογή επιλεκτικής απόρριψης κλήσεων, εναλλακτικά δοκιμάστε με άλλη αποσυνδέοντας την πρώτη από την τηλεφωνική πρίζα
    
  • Αν οι συσκευές στο σπίτι είναι πάνω από μία θα πρέπει να ελέγξετε διαδοχικά με την κάθε μία ξεχωριστά, αποσυνδέοντας τις υπόλοιπες από τις τηλεφωνικές πρίζες
    
  • Αν το πρόβλημα παραμείνει θα πρέπει να ελεγχθεί από τον πάροχο του εξωτερικού καθώς είναι υπεύθυνος για την σωστή δρομολόγηση των κλήσεων προς Ελλάδα
  38068

  Δεν δέχομαι κλήσεις από συγκεκριμένο αριθμό/ους του εξωτερικού

  • Ελέγξτε αν η τηλεφωνική συσκευή σας έχει επιλογή επιλεκτικής απόρριψης κλήσεων, εναλλακτικά δοκιμάστε με άλλη αποσυνδέοντας την πρώτη από την τηλεφωνική πρίζα
    
  • Αν οι συσκευές στο σπίτι είναι πάνω από μία θα πρέπει να ελέγξετε διαδοχικά με την κάθε μία ξεχωριστά, αποσυνδέοντας τις υπόλοιπες από τις τηλεφωνικές πρίζες
    
  • Αν το πρόβλημα παραμείνει θα πρέπει να ελεγχθεί από τον πάροχο του εξωτερικού καθώς είναι υπεύθυνος για την σωστή δρομολόγηση των κλήσεων προς Ελλάδα
  38068
 • Πρόβλημα με ειδικό εξοπλισμό (συναγερμός, μηχάνημα πιστωτικών καρτών)
  • Αν είστε νέος πελάτης βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί φίλτρο στον εξοπλισμό και ότι έχει ελεγχθεί η σωστή λειτουργία από τον τεχνικό που το εγκατέστησε.
    
  • Αν το πρόβλημα εξακολουθεί επικοινωνήστε με τον τεχνικό σας, ώστε να σας δοθούν τα τηλέφωνα που καλεί ο εξοπλισμός και εφόσον αφορούν κέντρο λήψης σημάτων, επικοινωνήστε με το 13731.
    
  • Αν είστε υφιστάμενος συνδρομητής θα πρέπει αρχικά να ελεγχθεί το φίλτρο και στην συνέχεια να επιβεβαιώσει ο τεχνικός που εγκατέστησε τον εξοπλισμό ότι λειτουργεί και είναι σωστά τοποθετημένος.
    
  • Αν και πάλι δεν υπάρχει επίλυση  επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα στο 13731.
  38066

  Πρόβλημα με ειδικό εξοπλισμό (συναγερμός, μηχάνημα πιστωτικών καρτών)

  • Αν είστε νέος πελάτης βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί φίλτρο στον εξοπλισμό και ότι έχει ελεγχθεί η σωστή λειτουργία από τον τεχνικό που το εγκατέστησε.
    
  • Αν το πρόβλημα εξακολουθεί επικοινωνήστε με τον τεχνικό σας, ώστε να σας δοθούν τα τηλέφωνα που καλεί ο εξοπλισμός και εφόσον αφορούν κέντρο λήψης σημάτων, επικοινωνήστε με το 13731.
    
  • Αν είστε υφιστάμενος συνδρομητής θα πρέπει αρχικά να ελεγχθεί το φίλτρο και στην συνέχεια να επιβεβαιώσει ο τεχνικός που εγκατέστησε τον εξοπλισμό ότι λειτουργεί και είναι σωστά τοποθετημένος.
    
  • Αν και πάλι δεν υπάρχει επίλυση  επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα στο 13731.
  38066
 • Πρόβλημα στη λειτουργία fax
  • Ελέγξτε αν στο fax έχει τοποθετηθεί φίλτρο ή διαχωριστής (splitter).
   Αν όχι θα πρέπει να τοποθετήσετε (εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου το fax είναι συνδεδεμένο σε δεύτερη γραμμή πάνω στο router).

    
  • Εάν εξακολουθεί το πρόβλημα μειώστε την ταχύτητα του fax από 11900 σε 9600/5700 διαδοχικά.
    
  • Επιβεβαιώστε ότι είναι απενεργοποιημένο το Error Correction.
    
  • Αν δεν υπάρχει επίλυση  προσθέστε παύσεις ανάμεσα στους αριθμούς πληκτρολογώντας κόμμα ή τελεία (πχ 211,22,44,77)
    
  • Αν και πάλι δεν υπάρχει επίλυση επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα στο 13731.
  38065

  Πρόβλημα στη λειτουργία fax

  • Ελέγξτε αν στο fax έχει τοποθετηθεί φίλτρο ή διαχωριστής (splitter).
   Αν όχι θα πρέπει να τοποθετήσετε (εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου το fax είναι συνδεδεμένο σε δεύτερη γραμμή πάνω στο router).

    
  • Εάν εξακολουθεί το πρόβλημα μειώστε την ταχύτητα του fax από 11900 σε 9600/5700 διαδοχικά.
    
  • Επιβεβαιώστε ότι είναι απενεργοποιημένο το Error Correction.
    
  • Αν δεν υπάρχει επίλυση  προσθέστε παύσεις ανάμεσα στους αριθμούς πληκτρολογώντας κόμμα ή τελεία (πχ 211,22,44,77)
    
  • Αν και πάλι δεν υπάρχει επίλυση επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα στο 13731.
  38065
 • Μαύρη οθόνη
  1. Βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης είναι ανοιχτός
    
  2. Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση σας βρίσκετε στην σωστή πηγή
    
  3. Αφαιρέστε τον δέκτη για λίγα λεπτά από το ρεύμα
    
  4. Κρατήστε πατημένο το reset (power button) για 8 δευτερόλεπτα 
    
  5. Αν έχετε πρόσβαση στο μενού προχωρήστε σε επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων επιλέγοντας   Menu | Ρυθμίσεις | Τεχνικές ρυθμίσεις | Αρχικές ρυθμίσεις | ΟΚ | Πληκτρολογείτε το Pin σας (το εργοστασιακό είναι το 1234) | ΟΚ
    
  6. Αν δεν έχετε πρόσβαση στο μενού ή μετά από τις παραπάνω ενέργειες το πρόβλημα παραμένει επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη στο 13831.
  4774

  Μαύρη οθόνη

  1. Βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης είναι ανοιχτός
    
  2. Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση σας βρίσκετε στην σωστή πηγή
    
  3. Αφαιρέστε τον δέκτη για λίγα λεπτά από το ρεύμα
    
  4. Κρατήστε πατημένο το reset (power button) για 8 δευτερόλεπτα 
    
  5. Αν έχετε πρόσβαση στο μενού προχωρήστε σε επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων επιλέγοντας   Menu | Ρυθμίσεις | Τεχνικές ρυθμίσεις | Αρχικές ρυθμίσεις | ΟΚ | Πληκτρολογείτε το Pin σας (το εργοστασιακό είναι το 1234) | ΟΚ
    
  6. Αν δεν έχετε πρόσβαση στο μενού ή μετά από τις παραπάνω ενέργειες το πρόβλημα παραμένει επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη στο 13831.
  4774
 • Δε δέχομαι mail
  • Ελέγξτε αν  στο webmail.forthnet.gr λαμβάνετε κανονικά μηνύματα. Εάν λαμβάνετε υπάρχει πρόβλημα στον client είτε στο antivirus που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή.
    
  • Εάν δεν λαμβάνετε μέσω webmail.forthnet.gr ελέγξτε την χωρητικότητα του mailbox και διαγράψτε μηνύματα αρχικά από τους φακέλους sent , trash, sent items και εφόσον εξακολουθεί από το Inbox.
    
  • Αν και πάλι δεν υπάρχει επίλυση επικοινωνήστε  με το τεχνικό τμήμα στο 13731.

   

  4822

  Δε δέχομαι mail

  • Ελέγξτε αν  στο webmail.forthnet.gr λαμβάνετε κανονικά μηνύματα. Εάν λαμβάνετε υπάρχει πρόβλημα στον client είτε στο antivirus που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή.
    
  • Εάν δεν λαμβάνετε μέσω webmail.forthnet.gr ελέγξτε την χωρητικότητα του mailbox και διαγράψτε μηνύματα αρχικά από τους φακέλους sent , trash, sent items και εφόσον εξακολουθεί από το Inbox.
    
  • Αν και πάλι δεν υπάρχει επίλυση επικοινωνήστε  με το τεχνικό τμήμα στο 13731.

   

  4822
 • Πρόγραμμα χωρίς ήχο (Απώλεια ήχου)
  1. Κρατήστε πατημένο το reset (power button) για 8 δευτερόλεπτα
  2. Δοκιμάστε με ένα άλλο HDMI καλώδιο και αν είναι εφικτό και σε άλλη θύρα HDMI της τηλεόρασης σας
  3. Αποσυνδέστε τον δέκτη για λίγα λεπτά από το ρεύμα και επανασυνδέστε τον
  4. Προχωρήστε σε επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων επιλέγοντας  Menu | Ρυθμίσεις | Τεχνικές ρυθμίσεις | Αρχικές ρυθμίσεις | ΟΚ
   Πληκτρολογείτε το
   Pin σας (το εργοστασιακό είναι το 1234) και ΟΚ
  5. Αν μετά από τις παραπάνω ενέργειες το πρόβλημα παραμένει επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη στο 13831 
  4771

  Πρόγραμμα χωρίς ήχο (Απώλεια ήχου)

  1. Κρατήστε πατημένο το reset (power button) για 8 δευτερόλεπτα
  2. Δοκιμάστε με ένα άλλο HDMI καλώδιο και αν είναι εφικτό και σε άλλη θύρα HDMI της τηλεόρασης σας
  3. Αποσυνδέστε τον δέκτη για λίγα λεπτά από το ρεύμα και επανασυνδέστε τον
  4. Προχωρήστε σε επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων επιλέγοντας  Menu | Ρυθμίσεις | Τεχνικές ρυθμίσεις | Αρχικές ρυθμίσεις | ΟΚ
   Πληκτρολογείτε το
   Pin σας (το εργοστασιακό είναι το 1234) και ΟΚ
  5. Αν μετά από τις παραπάνω ενέργειες το πρόβλημα παραμένει επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη στο 13831 
  4771