• Κλήσεις προωθητικού περιεχομένου από τρίτους

  Επιθυμείτε να σταματήσουν οι κλήσεις από τρίτους για σκοπούς προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών καθώς και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς;

  Θα χρειαστεί να υποβάλλετε το αίτημα
  εγγραφής (Άρθρου 11 Ν. 3471/2006
  ) με ένα από τους παρακάτω τρόπους :

  • Συνδεθείτε στο myaccount.forthnet.gr ή myaccount.nova.gr
    
  • απευθυνθείτε σε ένα Κατάστημα Forthnet για την συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης
    
  • καλέστε στο 13831 για οικιακούς πελάτες ή στο 13832 για επιχειρήσεις.    

  38075

  Κλήσεις προωθητικού περιεχομένου από τρίτους

  Επιθυμείτε να σταματήσουν οι κλήσεις από τρίτους για σκοπούς προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών καθώς και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς;

  Θα χρειαστεί να υποβάλλετε το αίτημα
  εγγραφής (Άρθρου 11 Ν. 3471/2006
  ) με ένα από τους παρακάτω τρόπους :

  • Συνδεθείτε στο myaccount.forthnet.gr ή myaccount.nova.gr
    
  • απευθυνθείτε σε ένα Κατάστημα Forthnet για την συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης
    
  • καλέστε στο 13831 για οικιακούς πελάτες ή στο 13832 για επιχειρήσεις.    

  38075
 • Ενημερώσεις για προϊόντα και υπηρεσίες Nova
   
  • Μη πελάτης υπηρεσιών Nova

  Σε περίπτωση που δεν είστε πελάτης μας και δεν επιθυμείτε  να λαμβάνετε κλήσεις για προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών Nova θα χρειαστεί να μιλήσετε με τον πάροχο τηλεφωνίας σας  για να εγγραφείτε  στο μητρώο (Μητρώο 11 / DNC) .

  Σε περίπτωση που έχετε ήδη προβεί στις παραπάνω ενέργειες και συνεχίζουμε να σας καλούμε παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το 13831 ή επισκεφτείτε το site μας και δημιουργείστε φόρμα ενδιαφέροντος ,για να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες.
   

  • Υφιστάμενος πελάτης υπηρεσιών Nova

  Σε περίπτωση που είστε πελάτης των υπηρεσιών Nova και  δεν επιθυμείτε να σας καλούμε για προώθηση των υπηρεσιών μας θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το 13831 ή επισκεφτείτε το site μας και δημιουργείστε φόρμα ενδιαφέροντος για να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες.

  38074

  Ενημερώσεις για προϊόντα και υπηρεσίες Nova

   
  • Μη πελάτης υπηρεσιών Nova

  Σε περίπτωση που δεν είστε πελάτης μας και δεν επιθυμείτε  να λαμβάνετε κλήσεις για προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών Nova θα χρειαστεί να μιλήσετε με τον πάροχο τηλεφωνίας σας  για να εγγραφείτε  στο μητρώο (Μητρώο 11 / DNC) .

  Σε περίπτωση που έχετε ήδη προβεί στις παραπάνω ενέργειες και συνεχίζουμε να σας καλούμε παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το 13831 ή επισκεφτείτε το site μας και δημιουργείστε φόρμα ενδιαφέροντος ,για να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες.
   

  • Υφιστάμενος πελάτης υπηρεσιών Nova

  Σε περίπτωση που είστε πελάτης των υπηρεσιών Nova και  δεν επιθυμείτε να σας καλούμε για προώθηση των υπηρεσιών μας θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το 13831 ή επισκεφτείτε το site μας και δημιουργείστε φόρμα ενδιαφέροντος για να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες.

  38074