• Δεν χτυπάει το τηλέφωνο (δεν έχει κουδουνισμό)
  • Ελέγξτε αν  το volume της συσκευής είναι στο high.
    
  • Αν δεν υπάρχει επίλυση συνδέστε την τηλεφωνική συσκευή στην κεντρική πρίζα του σπιτιού (αυτή που βρίσκεται πιο κοντά στην έξοδο του σπιτιού).
    
  • Αν υπάρχει δυνατότητα δοκιμάστε με άλλη τηλεφωνική συσκευή.
    
  • Αν και πάλι δεν υπάρχει επίλυση επικοινωνήστε  με το τεχνικό τμήμα στο 13731.
  38070
 • Πρόβλημα με ειδικό εξοπλισμό (συναγερμός, μηχάνημα πιστωτικών καρτών)
  • Αν είστε νέος πελάτης βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί φίλτρο στον εξοπλισμό και ότι έχει ελεγχθεί η σωστή λειτουργία από τον τεχνικό που το εγκατέστησε.
    
  • Αν το πρόβλημα εξακολουθεί επικοινωνήστε με τον τεχνικό σας, ώστε να σας δοθούν τα τηλέφωνα που καλεί ο εξοπλισμός και εφόσον αφορούν κέντρο λήψης σημάτων, επικοινωνήστε με το 13731.
    
  • Αν είστε υφιστάμενος συνδρομητής θα πρέπει αρχικά να ελεγχθεί το φίλτρο και στην συνέχεια να επιβεβαιώσει ο τεχνικός που εγκατέστησε τον εξοπλισμό ότι λειτουργεί και είναι σωστά τοποθετημένος.
    
  • Αν και πάλι δεν υπάρχει επίλυση  επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα στο 13731.
  38066
 • Δεν έχω αναγνώριση κλήσεων
  • Δοκιμάστε να κλείσετε το router και ελέγξτε αν λειτουργεί η αναγνώριση. Αν το πρόβλημα αποκατασταθεί προβείτε σε αντικατάσταση του φίλτρου ή του διαχωριστή (splitter)
    
  • Αν το πρόβλημα παραμείνει κάντε μία επανεκκίνηση της τηλεφωνικής συσκευή σας από το ρεύμα εφόσον είναι ασύρματη, ειδάλλως προβείτε σε αντικατάσταση των μπαταριών της ενσύρματης συσκευής.
    
  • Αν και πάλι δεν υπάρχει επίλυση επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα στο 13731
  38071
 • Δεν δέχομαι κλήσεις από συγκεκριμένο αριθμό/ους του εξωτερικού
  • Ελέγξτε αν η τηλεφωνική συσκευή σας έχει επιλογή επιλεκτικής απόρριψης κλήσεων, εναλλακτικά δοκιμάστε με άλλη αποσυνδέοντας την πρώτη από την τηλεφωνική πρίζα
    
  • Αν οι συσκευές στο σπίτι είναι πάνω από μία θα πρέπει να ελέγξετε διαδοχικά με την κάθε μία ξεχωριστά, αποσυνδέοντας τις υπόλοιπες από τις τηλεφωνικές πρίζες
    
  • Αν το πρόβλημα παραμείνει θα πρέπει να ελεγχθεί από τον πάροχο του εξωτερικού καθώς είναι υπεύθυνος για την σωστή δρομολόγηση των κλήσεων προς Ελλάδα
  38068
 • Πρόβλημα στη λειτουργία fax
  • Ελέγξτε αν στο fax έχει τοποθετηθεί φίλτρο ή διαχωριστής (splitter).
   Αν όχι θα πρέπει να τοποθετήσετε (εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου το fax είναι συνδεδεμένο σε δεύτερη γραμμή πάνω στο router).

    
  • Εάν εξακολουθεί το πρόβλημα μειώστε την ταχύτητα του fax από 11900 σε 9600/5700 διαδοχικά.
    
  • Επιβεβαιώστε ότι είναι απενεργοποιημένο το Error Correction.
    
  • Αν δεν υπάρχει επίλυση  προσθέστε παύσεις ανάμεσα στους αριθμούς πληκτρολογώντας κόμμα ή τελεία (πχ 211,22,44,77)
    
  • Αν και πάλι δεν υπάρχει επίλυση επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα στο 13731.
  38065
 • Δε δέχομαι mail
  • Ελέγξτε αν  στο webmail.forthnet.gr λαμβάνετε κανονικά μηνύματα. Εάν λαμβάνετε υπάρχει πρόβλημα στον client είτε στο antivirus που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή.
    
  • Εάν δεν λαμβάνετε μέσω webmail.forthnet.gr ελέγξτε την χωρητικότητα του mailbox και διαγράψτε μηνύματα αρχικά από τους φακέλους sent , trash, sent items και εφόσον εξακολουθεί από το Inbox.
    
  • Αν και πάλι δεν υπάρχει επίλυση επικοινωνήστε  με το τεχνικό τμήμα στο 13731.

   

  4822
 • Δεν μπορώ να κάνω εξερχόμενες κλήσεις ενώ δέχομαι κανονικά
  • Αν έχετε ενεργοποιημένη κάποια ψηφιακή ευκολία δοκιμάστε να την απενεργοποιήσετε.
    
  • Αν το πρόβλημα παραμείνει δοκιμάστε να συνδέσετε την τηλεφωνική συσκευή στην κεντρική τηλεφωνική πρίζα του χώρου σας (αυτή που βρίσκεται πιο κοντά στην έξοδο του σπιτιού).
    
  • Αν το πρόβλημα παραμείνει κάντε δοκιμή με μια άλλη τηλεφωνική συσκευή ή αν δεν έχετε διαθέσιμη, δοκιμάστε να αλλάξετε το τηλεφωνικό καλώδιο.
    
  • Αν και πάλι δεν υπάρχει επίλυση επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα στο 13731.
  38067