• Ένδειξη "Αναζήτηση σήματος" στην οθόνη της τηλεόρασης

  Αν υπάρχουν έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή σας θα πρέπει να περιμένετε αρχικά να κοπάσουν και στην συνέχεια να προχωρήσετε σε σάρωση καναλιών.

  Επιλέξτε  Menu | Ρυθμίσεις | Τεχνικές ρυθμίσεις | Σάρωση -|Σάρωση δορυφορική ή Σάρωση δορυφορική και επίγεια (αν έχετε και την επίγεια κεραία στον δέκτη σας).

   

  Αν το πρόβλημα παραμένει επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη στο 13831.

   

  4775
 • Δε δέχομαι mail
  • Ελέγξτε αν  στο webmail.forthnet.gr λαμβάνετε κανονικά μηνύματα. Εάν λαμβάνετε υπάρχει πρόβλημα στον client είτε στο antivirus που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή.
    
  • Εάν δεν λαμβάνετε μέσω webmail.forthnet.gr ελέγξτε την χωρητικότητα του mailbox και διαγράψτε μηνύματα αρχικά από τους φακέλους sent , trash, sent items και εφόσον εξακολουθεί από το Inbox.
    
  • Αν και πάλι δεν υπάρχει επίλυση επικοινωνήστε  με το τεχνικό τμήμα στο 13731.

   

  4822
 • Δεν μπορώ να στείλω mail
  • Ελέγξτε αν μέσω του webmail.forthnet.gr αποστέλλετε κανονικά μηνύματα.
    
  •  Εάν δεν αποστέλλετε επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα στο 13731
    
  • Αν αποστέλλετε μέσω webmail.forthnet.gr το πρόβλημα έγκειται στον client που χρησιμοποιείτε, είτε στις ρυθμίσεις του
    
  • Εάν συνδέεστε σε πάροχο εκτός Forthnet θα πρέπει να ρυθμίσετε τον client με smtp-authentication
    
  • Επιβεβαιώστε ότι το e-mail δεν έχει συνημμένο που να ξεπερνά τα 6,5MB

   

  4823
 • Πρόγραμμα χωρίς ήχο (Απώλεια ήχου)
  1. Κρατήστε πατημένο το reset (power button) για 8 δευτερόλεπτα
  2. Δοκιμάστε με ένα άλλο HDMI καλώδιο και αν είναι εφικτό και σε άλλη θύρα HDMI της τηλεόρασης σας
  3. Αποσυνδέστε τον δέκτη για λίγα λεπτά από το ρεύμα και επανασυνδέστε τον
  4. Προχωρήστε σε επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων επιλέγοντας  Menu | Ρυθμίσεις | Τεχνικές ρυθμίσεις | Αρχικές ρυθμίσεις | ΟΚ
   Πληκτρολογείτε το
   Pin σας (το εργοστασιακό είναι το 1234) και ΟΚ
  5. Αν μετά από τις παραπάνω ενέργειες το πρόβλημα παραμένει επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη στο 13831 
  4771
 • Μαύρη οθόνη
  1. Βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης είναι ανοιχτός
    
  2. Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση σας βρίσκετε στην σωστή πηγή
    
  3. Αφαιρέστε τον δέκτη για λίγα λεπτά από το ρεύμα
    
  4. Κρατήστε πατημένο το reset (power button) για 8 δευτερόλεπτα 
    
  5. Αν έχετε πρόσβαση στο μενού προχωρήστε σε επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων επιλέγοντας   Menu | Ρυθμίσεις | Τεχνικές ρυθμίσεις | Αρχικές ρυθμίσεις | ΟΚ | Πληκτρολογείτε το Pin σας (το εργοστασιακό είναι το 1234) | ΟΚ
    
  6. Αν δεν έχετε πρόσβαση στο μενού ή μετά από τις παραπάνω ενέργειες το πρόβλημα παραμένει επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη στο 13831.
  4774