• Λήψη επίγειων ψηφιακών καναλιών (με σύνδεση επίγειας κεραίας)

  Αρχικά θα πρέπει να συνδεθεί η επίγεια κεραία σας στην υποδοχή RFIN του δέκτη σας. Έπειτα θα πρέπει να προχωρήσετε σε Σάρωση καναλιών από το μενού του δέκτη.

  Από το τηλεκοντρόλ επιλέξτε Menu | Ρυθμίσεις | Τεχνικές ρυθμίσεις | Σάρωση -> Σάρωση δορυφορική και επίγεια.

   

  4767

  Λήψη επίγειων ψηφιακών καναλιών (με σύνδεση επίγειας κεραίας)

  Αρχικά θα πρέπει να συνδεθεί η επίγεια κεραία σας στην υποδοχή RFIN του δέκτη σας. Έπειτα θα πρέπει να προχωρήσετε σε Σάρωση καναλιών από το μενού του δέκτη.

  Από το τηλεκοντρόλ επιλέξτε Menu | Ρυθμίσεις | Τεχνικές ρυθμίσεις | Σάρωση -> Σάρωση δορυφορική και επίγεια.

   

  4767
 • Nova Web Mail

  Για αναλυτικές πληροφορίες για αυτό το θέμα κάνετε κλικ εδώ

  4815

  Nova Web Mail

  Για αναλυτικές πληροφορίες για αυτό το θέμα κάνετε κλικ εδώ

  4815
 • Αλλαγή Password σύνδεσης

  Από αυτή τη σελίδα μπορείτε να αλλάξετε το password σας. Συμπληρώστε στην παρακάτω φόρμα το username σας με μικρά γράμματα (π.χ. user.ath.forthnet.gruser@hellasnet.gruser@internet.gr), το παλιό password σας και τέλος το νέο password (2 φορές, για επαλήθευση). To password αυτό πρέπει να έχει μέγεθος 8 χαρακτήρες, εκ των οποίων το λιγότερο 2 να μην είναι αλφαριθμητικοί (π.χ. !@#_-=+?.,:;).

  Στην περίπτωση συνδρομής ADSL μην προσθέσετε το @forthnet.gr στο τέλος του username σας, δηλ. όχι user.ath.forthnet.gr@forthnet.gr όπως το χρησιμοποιείτε για να κάνετε login, αλλά user.ath.forthnet.gr

  Προσοχή:

  Το νέο password θα ισχύει έπειτα από 15 λεπτά.

  4814

  Αλλαγή Password σύνδεσης

  Από αυτή τη σελίδα μπορείτε να αλλάξετε το password σας. Συμπληρώστε στην παρακάτω φόρμα το username σας με μικρά γράμματα (π.χ. user.ath.forthnet.gruser@hellasnet.gruser@internet.gr), το παλιό password σας και τέλος το νέο password (2 φορές, για επαλήθευση). To password αυτό πρέπει να έχει μέγεθος 8 χαρακτήρες, εκ των οποίων το λιγότερο 2 να μην είναι αλφαριθμητικοί (π.χ. !@#_-=+?.,:;).

  Στην περίπτωση συνδρομής ADSL μην προσθέσετε το @forthnet.gr στο τέλος του username σας, δηλ. όχι user.ath.forthnet.gr@forthnet.gr όπως το χρησιμοποιείτε για να κάνετε login, αλλά user.ath.forthnet.gr

  Προσοχή:

  Το νέο password θα ισχύει έπειτα από 15 λεπτά.

  4814
 • Αναβάθμιση αποκωδικοποιητή

  Για να αναβαθμίσετε τον αποκωδικοποιητή σας NovaBox ακολουθείστε τα παρακάτω απλά βήματα:

  Επιλέξτε Μενού |  Βοήθεια | Αναβάθμιση δέκτη

   

  Εναλλακτικά:

  1. Συνδεθείτε στο myaccount.nova.gr

  2. Επιλέξτε από το Μενού Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη  | Τεχνικές ρυθμίσεις εξοπλισμού Νova | Αναβάθμιση Αποκωδικοποιητή.

  3. Επιλέξτε ΑΠΟΣΤΟΛΗ.  Η αναβάθμιση θα ξεκινήσει σε λίγα λεπτά.
    
  4. Μόλις ολοκληρωθεί η αναβάθμιση, ελέγξτε τις περιβαλλοντικές ρυθμίσεις
   (επιλέξτε Menu |Ρυθμίσεις | Περιβαλλοντικές  | Χρόνος Απενεργοποίησης: Ποτέ).

   

  4765

  Αναβάθμιση αποκωδικοποιητή

  Για να αναβαθμίσετε τον αποκωδικοποιητή σας NovaBox ακολουθείστε τα παρακάτω απλά βήματα:

  Επιλέξτε Μενού |  Βοήθεια | Αναβάθμιση δέκτη

   

  Εναλλακτικά:

  1. Συνδεθείτε στο myaccount.nova.gr

  2. Επιλέξτε από το Μενού Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη  | Τεχνικές ρυθμίσεις εξοπλισμού Νova | Αναβάθμιση Αποκωδικοποιητή.

  3. Επιλέξτε ΑΠΟΣΤΟΛΗ.  Η αναβάθμιση θα ξεκινήσει σε λίγα λεπτά.
    
  4. Μόλις ολοκληρωθεί η αναβάθμιση, ελέγξτε τις περιβαλλοντικές ρυθμίσεις
   (επιλέξτε Menu |Ρυθμίσεις | Περιβαλλοντικές  | Χρόνος Απενεργοποίησης: Ποτέ).

   

  4765
 • Πως μπορώ να αλλάξω τις περιβαλλοντικές ρυθμίσεις

  Από το τηλεκοντρόλ επιλέξτε Menu | Ρυθμίσεις |  Περιβαλλοντικές.  

  Επιλέξτε Χρόνος Απενεργοποίησης : Ποτέ.

   

  4769

  Πως μπορώ να αλλάξω τις περιβαλλοντικές ρυθμίσεις

  Από το τηλεκοντρόλ επιλέξτε Menu | Ρυθμίσεις |  Περιβαλλοντικές.  

  Επιλέξτε Χρόνος Απενεργοποίησης : Ποτέ.

   

  4769
 • Σάρωση καναλιών (δικτύων)

  Για να κάνετε σάρωση καναλιών επιλέξτε από το τηλεκοντρόλ:

  Menu |Ρυθμίσεις | Τεχνικές ρυθμίσεις | Σάρωση | Σάρωση δορυφορική ή Σάρωση δορυφορική και επίγεια (αν έχετε συνδέσει  την επίγεια κεραία στον δέκτη σας).

  Εναλλακτικά:

  1. Συνδεθείτε στο myaccount.nova.gr

  2. Επιλέξτε από το μενού Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη  | Τεχνικές ρυθμίσεις εξοπλισμού Νova |  Σάρωση δικτύων κύριου εξοπλισμού Nova  και επιλέξτε “Αποστολή”.

   

  4766

  Σάρωση καναλιών (δικτύων)

  Για να κάνετε σάρωση καναλιών επιλέξτε από το τηλεκοντρόλ:

  Menu |Ρυθμίσεις | Τεχνικές ρυθμίσεις | Σάρωση | Σάρωση δορυφορική ή Σάρωση δορυφορική και επίγεια (αν έχετε συνδέσει  την επίγεια κεραία στον δέκτη σας).

  Εναλλακτικά:

  1. Συνδεθείτε στο myaccount.nova.gr

  2. Επιλέξτε από το μενού Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη  | Τεχνικές ρυθμίσεις εξοπλισμού Νova |  Σάρωση δικτύων κύριου εξοπλισμού Nova  και επιλέξτε “Αποστολή”.

   

  4766
 • Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

  Από το τηλεκοντρόλ επιλέξτε Menu | Ρυθμίσεις | Τεχνικές ρυθμίσεις | Αρχικές ρυθμίσεις | ΟΚ | Πληκτρολογείτε το Pin σας (το εργοστασιακό είναι το 1234) | ΟΚ.

  Με την εκκίνηση του δέκτη θα επιλέξετε Σάρωση δορυφορική ή Σάρωση δορυφορική και επίγεια (αν έχετε και την επίγεια κεραία στον δέκτη σας)

   

  4768

  Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

  Από το τηλεκοντρόλ επιλέξτε Menu | Ρυθμίσεις | Τεχνικές ρυθμίσεις | Αρχικές ρυθμίσεις | ΟΚ | Πληκτρολογείτε το Pin σας (το εργοστασιακό είναι το 1234) | ΟΚ.

  Με την εκκίνηση του δέκτη θα επιλέξετε Σάρωση δορυφορική ή Σάρωση δορυφορική και επίγεια (αν έχετε και την επίγεια κεραία στον δέκτη σας)

   

  4768