Υποστήριξη Υπηρεσιών
Internet | Τηλεφωνίας | Τηλεόρασης
δδδδ
δδδδ
Υποστήριξη Υπηρεσιών
Internet | Τηλεφωνίας | Τηλεόρασης
Καλώς ήρθες στην Υποστήριξη της Nova! Δημιουργήσαμε έναν ειδικό χώρο σύμφωνα με τις ανάγκες σου για να παρέχουμε αποτελεσματική υποστήριξη, σε θέματα που αφορούν τις υπηρεσίες μας. Επίλεξε την κατηγορία που σε ενδιαφέρει και βρες αυτό που ψάχνεις!
Οδηγίες σύνδεσης της επίγειας κεραίας στον αποκωδικοποιητή

Η δυνατότητα θέασης επιγείων καναλιών παρέχεται στον NovaBox (HD3001) και στον NovaBox (HD5001)  συνδέοντας στην υποδοχή RFIN του δέκτη την επίγεια κεραία σας.

 Σε περίπτωση που διαθέτεται παλαιότερο δέκτη (NovaBox ή NovaBox+) μπορείτε να απευθυνθείτε στο 13831 ή σε κατάστημα Nova για να ενημερωθείτε πως μπορείτε να αποκτήσετε τον καινούργιο.

 

4756
Μπορώ να παίξω on line παιχνίδια;

Δεν συστήνουμε να προχωρήσεις σε τέτοια χρήση της υπηρεσίας internet γιατί πολύ σύντομα θα ενταχθείς στην πολιτική ορθής χρήσης και η ταχύτητα της σύνδεσής θα περιοριστεί. Οπωσδήποτε, δε συνιστάται για παιχνίδια τύπου « first-person shooter » εξαιτίας του σημαντικά μεγαλύτερου χρόνου απόκρισης (χρόνος ping περίπου 600 ms - 650 ms).

4622

Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της αλλαγής Προμηθευτή;

Για την ολοκλήρωση αλλαγής Προμηθευτή απαιτείται περίπου μια εβδομάδα από την εκπνοή του δικαιώματος υπαναχώρησης. Το χρονικό διάστημα εξαρτάται από τις διαδικασίες του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ).

4316

Πως μπορώ να αποκτήσω την υπηρεσία Nova3play Family+;

Αποκτήστε την υπηρεσία Nova3play Family+ εύκολα και απλά με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
Παραγγείλετε την υπηρεσία σας online! Αφού επιλέξετε την υπηρεσία που σας ταιριάζει και την προσθέσετε στο καλάθι αγοράς, συμπληρώστε την φόρμα παραγγελίας Nova3play μέσω της επιλογής Απόκτησέ το”. Μετά την συμπλήρωση των στοιχείων σας και την υποβολή της φόρμας, εμείς θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας για να ολοκληρώσουμε την παραγγελία σας.
Επισκεφθείτε ένα Κατάστημα Nova όπου μπορείτε να ενημερωθείτε για την υπηρεσία Nova3play Family και να κάνετε την αίτησή σας!

4385

Ποιο είναι το ποσό της εγγύησης για τις υπηρεσίες Nova Energy και πότε χρεώνεται;

Έχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις Πάγια Τραπεζική Εντολή ως τρόπο εξόφλησης λογαριασμού, και να μην καταβάλλεις ποσό εγγύησης. Απαραίτητη προϋπόθεση, να διατηρήσεις την Πάγια Τραπεζική Εντολή και το διαθέσιμο υπόλοιπο στον τραπεζικό σου λογαριασμό να επαρκεί για την εξόφληση του λογαριασμού. Σε διαφορετική περίπτωση, το ποσό της εγγύησης χρεώνεται στον πρώτο λογαριασμό και είναι ίδιο με αυτό του υφιστάμενου προμηθευτή. Το ελάχιστο όριο για τις παροχές οικιακής χρήσης ορίζεται στα 15 € και για τις παροχές επαγγελματικής χρήσης στα 50 €.

4327

Στο σπίτι που μένω είμαι ενοικιαστής και ο λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι στο όνομά μου. Μπορώ να αιτηθώ να αποκτήσω υπηρεσία Nova Energy;

Ναι, μπορείς. Στη Σύμβαση Προμήθειας δηλώνεις υπεύθυνα ότι είσαι ο νόμιμος χρήστης του μετρητή στον οποίο αφορά η Σύμβαση. Σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να ζητηθεί το μισθωτήριο του ακινήτου.

4669
Πώς θα προχωρήσω σε μεταβίβαση της τηλεφωνικής μου γραμμής σε νέα στοιχεία ;

Η μεταβίβαση τηλεφωνικής γραμμής είναι η δυνατότητα εκχώρησης της γραμμής ιδιοκτήτου δικτύου και των δικαιωμάτων αυτής σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (αναλόγως και του χαρακτηρισμού της υπηρεσίας – οικιακή χρήση – εταιρική χρήση). ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ • Απαιτείτε η παρουσία και των δυο συνδρομητών (υφιστάμενου και νέου) σε κάποιο κατάστημα NOVA (μόνο εκεί μπορεί να γίνει η διαδικασία). • Συμπληρώνεται Αίτησης Μεταβίβασης για να μεταβιβαστεί η γραμμή στα νέα στοιχεία. • Σε περίπτωση μεταβίβασης ο νέος κάτοχος του τηλεφωνικού αριθμού αντιμετωπίζεται ως υφιστάμενος άρα δεν μπορεί να επωφεληθεί των τρεχουσών προσφορών. • Με την μεταβίβαση δεν ανανεώνεται η δέσμευση της υπηρεσίας • Τυχόν οφειλές του υφιστάμενου συνδρομητή πρέπει να εξοφλούνται από τον ίδιο καθώς δεν μεταφέρονται στο νέο συνδρομητή. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο και των δυο συνδρομητών(υφιστάμενου και νέου) ΔΙΚΑΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας νομίμου εκπροσώπου(αν απευθυνθεί στο κατάστημα άλλος εκτός του νομίμου εκπροσώπου θα πρέπει να υπάρχει και εξουσιοδότηση επικυρωμένη καθώς και το δελτίο ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου προσώπου) • ΦΕΚ ή Καταστατικό εταιρίας • Σφραγίδα εταιρίας • Σε περίπτωση που η μεταβίβαση γίνεται από ή προς σε εταιρεία είναι απαραίτητο το ΦΕΚ ή καταστατικό, ταυτότητα νομίμου εκπροσώπου, σφραγίδα της εταιρείας και παρουσία των νομίμων εκπροσώπων κατά την υπογραφή της αίτησης μεταβίβασης.Σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας του νομίμου εκπροσώπου στο κατάστημα θα πρέπει να υπάρχει και εξουσιοδότηση επικυρωμένη προς το φυσικό πρόσωπο που θα αναλάβει να κάνει την μεταβίβαση.

4735

Τι γίνεται με τη δέσμευση που έχω στον προηγούμενο προμηθευτή;

Στην περίπτωση που θέλεις να αλλάξεις προμηθευτή πριν την συμπλήρωση της ελάχιστης παραμονής ενδέχεται να εφαρμοστούν αναπόσβεστα τέλη από τον προηγούμενο προμηθευτή. Μπορείς να ανατρέξεις στους Γενικούς ή Ειδικούς Όρους Προμήθειας της Σύμβασης που έχεις υπογράψει για να ενημερωθείς αναλυτικά με τις υποχρεώσεις σου.

4667

Πώς μπορώ να αναβαθμίσω τον αποκωδικοποιητή μου Novabox;

Για να αναβαθμίσεις τον αποκωδικοποιητή σου NovaBox προκειμένου να συνδεθείς στο Νova On Demand μέσω Internet ακολούθησε έναν από τους παρακάτω δύο τρόπους:

Αναβάθμιση από την τηλεόραση (link1)

Αναβάθμιση από το My Account (link2)

Σημαντικές πληροφορίες:
Για να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση θα πρέπει ο αποκωδικοποιητής να είναι συνδεδεμένος με το ρεύμα.
Ο απαιτούμενος χρόνος αναβάθμισης υπολογίζεται να είναι από 15' - 30'.
Mε την ολοκλήρωση της αναβάθμισης θα αφαιρεθούν επιλογές σας σε "αγαπημένα μπουκέτα" και χρειάζεται να προγραμματιστούν εκ νέου.
Τυχόν ρυθμίσεις Γονικού Ελέγχου χρειάζεται να προγραμματιστούν εκ νέου.

Δείτε το σχετικό αρχείο εδώ.
Δείτε το σχετικό αρχείο εδώ.
4460