Υποστήριξη Υπηρεσιών
Internet | Τηλεφωνίας | Τηλεόρασης
δδδδ
δδδδ
Υποστήριξη Υπηρεσιών
Internet | Τηλεφωνίας | Τηλεόρασης
Καλώς ήρθες στην Υποστήριξη της Nova! Δημιουργήσαμε έναν ειδικό χώρο σύμφωνα με τις ανάγκες σου για να παρέχουμε αποτελεσματική υποστήριξη, σε θέματα που αφορούν τις υπηρεσίες μας. Επίλεξε την κατηγορία που σε ενδιαφέρει και βρες αυτό που ψάχνεις!
Επεξήγηση λογαριασμού

Από 25/4/2018 και για κάθε νέα ενεργοποίηση στον 1ο λογαριασμό περιλαμβάνεται ένθεση για τη βελτίωση εμπειρίας σας με αναλυτική επεξήγηση του παραστατικού σας, είτε έχετε επιλέξει να το λαμβάνετε σε έντυπη μορφή, είτε σε ηλεκτρονική.

Το ένθετο επεξήγησης περιλαμβάνεται σε:

  1. νέες συνδέσεις και η ενημέρωση αποστέλλεται στον 1ο λογαριασμό
  2. μετατροπές από μία οικογένεια υπηρεσίας σε άλλη (όπως 2Play σε3Play, 3Play σε2Play, Pay TV SA σε3Play.

Η ένθεση βρίσκεται στους λογαριασμούς:

  1. Ως ξεχωριστό φυλλάδιο για τους έντυπους λογαριασμούς
  2. Ως pdf για τους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς με όνομα αρχείου «How_to: o_Nova_logariasmos_me_mia_matia»
Δείτε Περισσοτέρα
75

Επεξήγηση λογαριασμού

Από 25/4/2018 και για κάθε νέα ενεργοποίηση στον 1ο λογαριασμό περιλαμβάνεται ένθεση για τη βελτίωση εμπειρίας σας με αναλυτική επεξήγηση του παραστατικού σας, είτε έχετε επιλέξει να το λαμβάνετε σε έντυπη μορφή, είτε σε ηλεκτρονική.

Το ένθετο επεξήγησης περιλαμβάνεται σε:

  1. νέες συνδέσεις και η ενημέρωση αποστέλλεται στον 1ο λογαριασμό
  2. μετατροπές από μία οικογένεια υπηρεσίας σε άλλη (όπως 2Play σε3Play, 3Play σε2Play, Pay TV SA σε3Play.

Η ένθεση βρίσκεται στους λογαριασμούς:

  1. Ως ξεχωριστό φυλλάδιο για τους έντυπους λογαριασμούς
  2. Ως pdf για τους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς με όνομα αρχείου «How_to: o_Nova_logariasmos_me_mia_matia»
75
Συχνότητα έκδοσης & προθεσμία πληρωμής

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του λογαριασμού σας

Δείτε το σχετικό αρχείο εδώ.
Δείτε Περισσοτέρα
76

Συχνότητα έκδοσης & προθεσμία πληρωμής

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του λογαριασμού σας

Δείτε το σχετικό αρχείο εδώ.
76
Αναβάθμιση της ταχύτητας του Internet

Αν επιθυμείτε να αναβαθμίσετε την υπηρεσία σας σε VDSL μπορείτε να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα του δικτύου στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Εφόσον υπάρχει κάλυψη δικτύου VDSL στην περιοχή σας μπορείτε :

-          Να επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα Nova προκειμένου να υποβάλλετε το αίτημα σας με αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας ή

-          Να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 13831 (Δευτέρα ως Κυριακή 07.00 – 23.00) προκειμένου να καταχωρηθεί το αίτημα σας.

Δείτε Περισσοτέρα
290

Αναβάθμιση της ταχύτητας του Internet

Αν επιθυμείτε να αναβαθμίσετε την υπηρεσία σας σε VDSL μπορείτε να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα του δικτύου στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Εφόσον υπάρχει κάλυψη δικτύου VDSL στην περιοχή σας μπορείτε :

-          Να επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα Nova προκειμένου να υποβάλλετε το αίτημα σας με αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας ή

-          Να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 13831 (Δευτέρα ως Κυριακή 07.00 – 23.00) προκειμένου να καταχωρηθεί το αίτημα σας.

290
Μεταβίβαση

Η μεταβίβαση τηλεφωνικής γραμμής είναι η δυνατότητα εκχώρησης της γραμμής ιδιοκτήτου δικτύου και των δικαιωμάτων αυτής σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (αναλόγως και του χαρακτηρισμού της υπηρεσίας – οικιακή χρήση – εταιρική χρήση).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

·         Απαιτείται η παρουσία και των δυο συνδρομητών (υφιστάμενου και νέου) σε κάποιο κατάστημα NOVA (μόνο εκεί μπορεί να γίνει η διαδικασία).

·         Συμπληρώνεται την  

Η μεταβίβαση τηλεφωνικής γραμμής είναι η δυνατότητα εκχώρησης της γραμμής ιδιοκτήτου δικτύου και των δικαιωμάτων αυτής σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (αναλόγως και του χαρακτηρισμού της υπηρεσίας – οικιακή χρήση – εταιρική χρήση).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

·         Απαιτείται η παρουσία και των δυο συνδρομητών (υφιστάμενου και νέου) σε κάποιο κατάστημα NOVA (μόνο εκεί μπορεί να γίνει η διαδικασία).

·         Συμπληρώνετε την   Αίτηση Μεταβίβασης  για να μεταβιβαστεί η γραμμή στα νέα στοιχεία.**

 

** Δεν ανανεώνεται η δέσμευση ωστόσο παραμένουν τα χαρακτηριστικά που προηγούμενου κατόχου (πχ δέσμευση, προσφορά κλπ)

** Η διαδικασία μεταβίβασης είναι ΔΩΡΕΑΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

·         - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο και των δυο συνδρομητών (υφιστάμενου και νέου)

·         - ΕΚΛΙΠΟΝΤΑ ΚΑΤΟΧΟΥ

Ταυτότητα νέου κάτοχου

Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

Η εξόφληση των εκκρεμών ανεξόφλητων λογαριασμών και

Συμπλήρωση αίτησης μεταβίβασης για να μεταβιβαστεί η γραμμή στα δικά τους στοιχεία.

για να μεταβιβαστεί η γραμμή στα νέα στοιχεία.**

 

** Δεν ανανεώνεται η δέσμευση ωστόσο παραμένουν τα χαρακτηριστικά που προηγούμενου κατόχου (πχ δέσμευση, προσφορά κλπ)

** Η διαδικασία μεταβίβασης είναι ΔΩΡΕΑΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

·         ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο και των δυο συνδρομητών (υφιστάμενου και νέου)

·         ΕΚΛΙΠΟΝΤΑ ΚΑΤΟΧΟΥ

Ταυτότητα νέου κάτοχου

Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

Η εξόφληση των εκκρεμών ανεξόφλητων λογαριασμών και

Συμπλήρωση αίτησης μεταβίβασης για να μεταβιβαστεί η γραμμή στα δικά τους στοιχεία.

Δείτε Περισσοτέρα
292

Μεταβίβαση

Η μεταβίβαση τηλεφωνικής γραμμής είναι η δυνατότητα εκχώρησης της γραμμής ιδιοκτήτου δικτύου και των δικαιωμάτων αυτής σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (αναλόγως και του χαρακτηρισμού της υπηρεσίας – οικιακή χρήση – εταιρική χρήση).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

·         Απαιτείται η παρουσία και των δυο συνδρομητών (υφιστάμενου και νέου) σε κάποιο κατάστημα NOVA (μόνο εκεί μπορεί να γίνει η διαδικασία).

·         Συμπληρώνεται την  

Η μεταβίβαση τηλεφωνικής γραμμής είναι η δυνατότητα εκχώρησης της γραμμής ιδιοκτήτου δικτύου και των δικαιωμάτων αυτής σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (αναλόγως και του χαρακτηρισμού της υπηρεσίας – οικιακή χρήση – εταιρική χρήση).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

·         Απαιτείται η παρουσία και των δυο συνδρομητών (υφιστάμενου και νέου) σε κάποιο κατάστημα NOVA (μόνο εκεί μπορεί να γίνει η διαδικασία).

·         Συμπληρώνετε την   Αίτηση Μεταβίβασης  για να μεταβιβαστεί η γραμμή στα νέα στοιχεία.**

 

** Δεν ανανεώνεται η δέσμευση ωστόσο παραμένουν τα χαρακτηριστικά που προηγούμενου κατόχου (πχ δέσμευση, προσφορά κλπ)

** Η διαδικασία μεταβίβασης είναι ΔΩΡΕΑΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

·         - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο και των δυο συνδρομητών (υφιστάμενου και νέου)

·         - ΕΚΛΙΠΟΝΤΑ ΚΑΤΟΧΟΥ

Ταυτότητα νέου κάτοχου

Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

Η εξόφληση των εκκρεμών ανεξόφλητων λογαριασμών και

Συμπλήρωση αίτησης μεταβίβασης για να μεταβιβαστεί η γραμμή στα δικά τους στοιχεία.

για να μεταβιβαστεί η γραμμή στα νέα στοιχεία.**

 

** Δεν ανανεώνεται η δέσμευση ωστόσο παραμένουν τα χαρακτηριστικά που προηγούμενου κατόχου (πχ δέσμευση, προσφορά κλπ)

** Η διαδικασία μεταβίβασης είναι ΔΩΡΕΑΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

·         ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο και των δυο συνδρομητών (υφιστάμενου και νέου)

·         ΕΚΛΙΠΟΝΤΑ ΚΑΤΟΧΟΥ

Ταυτότητα νέου κάτοχου

Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

Η εξόφληση των εκκρεμών ανεξόφλητων λογαριασμών και

Συμπλήρωση αίτησης μεταβίβασης για να μεταβιβαστεί η γραμμή στα δικά τους στοιχεία.

292