Περιβάλλον

Η Forthnet θεωρεί την προστασία του περιβάλλοντος αναπόσπαστο άξονα του προγράμματος δράσεων Κοινωνικής Ευθύνης που σχεδιάζει και υλοποιεί.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτύξει δράσεις ανακύκλωσης για την εξυπηρέτηση των αναγκών που προκύπτουν από τη λειτουργία του δικτύου της, όπως οι παρακάτω:

 • Ανακύκλωση μπαταριών μολύβδου οξέως
 • Ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Ανακύκλωση χρησιμοποιούμενων λιπαντικών ελαίων
 • Ανακύκλωση μελανοδοχείων εκτυπωτών
 • Ανακύκλωση χαρτιού, πλαστικού και αλουμινίου

Παράλληλα, η εταιρία έχει αναπτύξει τον κατάλληλο μηχανισμό και κινητοποιεί συστηματικά τους εργαζόμενούς της σε όλες τις εγκαταστάσεις της, ώστε να πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση δράσεις όπως:

 • Ανακύκλωση μπαταριών οικιακού τύπου
 • Ανακύκλωση λαμπτήρων

Στοχευμένες περιβαλλοντικές δράσεις πραγματοποιούνται επιπλέον και στον τομέα εξοικονόμησης ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία υλοποιεί προγράμματα για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στους τηλεπικοινωνιακούς κόμβους, στα data centers και στα κτίρια των γραφείων της. Υλοποιώντας ενεργειακούς ελέγχους σε όλο το δίκτυό της, η  Forthnet αναβαθμίζει τις εγκαταστάσεις της και υλοποιεί έργα εξοικονόμησης ενέργειας όπως:

 • Εγκατάσταση συστημάτων free cooling
 • Σχεδιασμός efficient data centers
 • Αντικατάσταση των κοινών λαμπτήρων με led
 • Απενεργοποίηση των συστημάτων φωτισμού και κλιματισμού όταν δεν υπάρχει ανάγκη
 • Ετήσια στοχοθεσία μείωσης  κατανάλωσης ενέργειας και CO2