Δημόσια έργα - Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Η Forthnet διαθέτει τεράστια εμπειρία σε έργα μεγάλης κλίμακας και σημαντική τεχνογνωσία για τις ειδικές απαιτήσεις του Δημόσιου Τομέα. Με μακροχρόνια, συνεχή παρουσία και δημιουργικές παρεμβάσεις στις Δημόσιες διαβουλεύσεις σχεδιασμού και διακηρύξεων, η εταιρία έχει αναδειχθεί σε ιδανικό συνεργάτη σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, από την κεντρική σύλληψη ενός καινοτόμου έργου ευρείας απήχησης μέχρι και την τελική φάση υλοποίησης.

Χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες και λύσεις e-Government, η Forthnet είναι σε θέση να υποστηρίξει τη Δημόσια Διοίκηση στη δημιουργία ηλεκτρονικά δικτυωμένων, πελατοκεντρικών κυβερνητικών Οργανισμών. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζονται Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών που έχουν δοκιμαστεί ευρύτατα με επιτυχία και στον ιδιωτικό τομέα.

Οι ολοκληρωμένες λύσεις της Forthnet μπορούν να συμβάλουν στην επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών, καθώς επικεντρώνονται στην ενίσχυση της ευελιξίας και της αποτελεσματικότητας.

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ»

Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», που χρηματοδοτείται εν μέρει από το ΕΣΠΑ, πρόκειται να αποτελέσει το εθνικό δίκτυο του Δημόσιου Τομέα στις τηλεπικοινωνίες και σε λοιπές σχετιζόμενες υπηρεσίες. Μέσω του Δικτύου αυτού, το σύνολο των δημόσιων φορέων (ενδεικτικό πλήθος: 34.000 κτίρια) που εξυπηρετούνται είτε από άλλα μικρότερα δίκτυα είτε μέσω ανεξάρτητων συμβάσεων, θα διασυνδεθούν, ώστε τελικά να εξυπηρετούνται από μία κοινή «ομπρέλα» υπηρεσιών που θα τους παρέχει ενοποιημένες υπηρεσίες, τόσο αναβαθμισμένες ποιοτικά όσο και με χαμηλότερα κόστη μέσω της συγκέντρωσης της ζήτησης και των οικονομιών κλίμακας που θα επιτευχθούν.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν Τηλεπικοινωνιακές υποδομές, Τηλεφωνία, Τηλεδιάσκεψη, Καλωδιώσεις, Ασφάλεια, Data Centers, υπηρεσίες ISP, Κινητή Τηλεφωνία και Ευρυζωνικές Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες.

Η Forthnet ανακηρύχθηκε Ανάδοχος και θα παρέχει Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες στις Νησίδες 7.1 και 1.6 που αντιστοιχούν στον Ν. Θεσ/νίκης και σε τμήμα του Ν. Αττικής αντίστοιχα και οι οποίες περιλαμβάνουν 3.170 σημεία παρουσίας του Δημοσίου. Οι υπόλοιπες Νησίδες θα λάβουν αντίστοιχες υπηρεσίες από τους άλλους τρεις Αναδόχους - τηλεπικοινωνιακούς παρόχους - του Υποέργου Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών Νησίδων.

Στις 8 Απριλίου 2021, η Forthnet υπέγραψε τις δύο εκτελεστικές συμβάσεις Ν-7.1 και Ν-1.6 με αντισυμβαλλόμενο την «Κοινωνία της Πληροφορίας» Α.Ε., με διάρκεια 41 μήνες και με τη συνολική αξία των δύο συμβάσεων να ανέρχεται σε 42.039.359,41 ευρώ (συμπερ. ΦΠΑ).

Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» αποτελεί  επέκταση του αρχικού έργου ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», το οποίο βάσει  συμβάσεων που υπογράφηκαν το 2004, πρόσφερε υπηρεσίες σε 4.500 σημεία παρουσίας του Ελληνικού Δημοσίου πανελλαδικά. Η Forthnet στον αντίστοιχο διαγωνισμό, ήταν ανάδοχος για τον Ν. Θεσ/νίκης. Το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» εξακολουθεί να βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία και οι φορείς του θα μεταπέσουν στο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» με την ολοκλήρωση του τελευταίου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ CASE STUDIES ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

1. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ MPLS VPN ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΕ)

Μετά από σχετικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε, η Forthnet ανέλαβε την υλοποίηση του πανελλαδικού δικτύου MPLS VPN του ΟΣΕ, σε 123 σημεία, σε όλη την Ελλάδα. Επιπρόσθετα, παρέχονται υπηρεσίες διαχείρισης (help desk), υποστήριξης, ασφάλειας και παρακολούθησης του δικτύου, καθώς επίσης συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού.

2.ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΚΑΙ DATA CENTER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΔΑ)

Μετά από σχετικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε, η Forthnet ανέλαβε την πλήρη κάλυψη των αναγκών της ΔΕΔΑ για τηλεπικοινωνιακές και Data Center υπηρεσίες.

Πιο συγκεκριμένα, παρέχονται υπηρεσίες Internet, Layer2 διασύνδεσης και τηλεφωνίας, μέσω κυκλωμάτων οπτικών ινών. Επιπλέον, παρέχονται υπηρεσίες εικονικού τηλεφωνικού κέντρου (vPBX) και φιλοξενίας εφαρμογών σε Hybrid Cloud IT υποδομές (cloud hosting), στο data center της Forthnet, εξασφαλίζοντας μέγιστη απόδοση και παραγωγικότητα.

Περισσότερα εδώ