Διοικητική Ομάδα

Παναγιώτης Γεωργιόπουλος
Vice Chairman BoD & Chief Executive Officer
Κατερίνα Κασκανιώτη
Pay TV Executive Director
Δημήτρης Βάγιας
Sales & Business Services Executive Director
Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος
Technology & Customer Care Executive Director
Δημήτρης Τζελέπης
Finance Executive Director
Αναστάσιος (Τάσος) Σφυρόερας
Legal Counsel - Corporate Legal & Regulatory Executive Director
Εύχαρις Περπινιά
Human Resources Executive Director