Διοικητικό Συμβούλιο

Padmanabhan Deepak Srinivas
Chairman BoD, Non executive member
Παπαδόπουλος Πάνος
CEO, Vice Chairman BoD, Executive Member
Warrington Michael
BoD, Independent non executive member
Majid Mohsin
BoD, Non executive member
Στεφανίδης Κωνσταντίνος
Non-Executive member
Singh Bhavneet
ΒοD, Independent, Non executive member
Lloyd Edwin
BoD, Independent, Non executive member
Μιχαηλίδης Γιάννος
BoD - Non executive member