Υπηρεσίες Wholesale

Πού απευθύνεται;

Η Forthnet παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες χονδρικής που απευθύνονται σε παρόχους τηλεπικοινωνιών, content & CDN ή ΙΤ managed services. Οι υπηρεσίες αυτές καλύπτουν είτε τις ανάγκες των παρόχων για δική τους χρήση ή για την εξυπηρέτηση αναγκών πελατών τους με τους οποίους διατηρούν global agreements. Συγκεκριμένα, προσφέρονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Dark Fiber & C/D-WDM
Οι υπηρεσίες παρέχουν υποδομές ή εξειδικευμένες λύσεις διασύνδεσης οπτικών ινών, υψηλών ταχυτήτων και διαθεσιμότητας μέσω του ιδιόκτητου πανελλαδικού δικτύου της Forthnet, για τη διασύνδεση τηλεπικοινωνιακών υποδομών κορμού παρόχων.

  • Layer 2 Leased Lines
Η υπηρεσία παρέχει κυκλώματα οπτικών ινών μέσω του ιδιόκτητου πανελλαδικού δικτύου της Forthnet για τη Layer2 διασύνδεση σημείων παρουσίας του παρόχου ή τελικών του πελατών με δυνατότητα παράδοσης άκρου στο εξωτερικό.

  • Internet
Η υπηρεσία απευθύνεται σε παρόχους που επιθυμούν την παροχή υπηρεσίας πρόσβασης στο Internet μέσω της Forthnet για δική τους χρήση ή για μεταπώληση σε τελικούς τους πελάτες με τους οποίους διατηρούν global agreements.

  • Direct IP Peering
Η υπηρεσία παρέχει απευθείας IP διασύνδεση των δικτύων κορμού του παρόχου και της Forthnet, με σκοπό την πιο γρήγορη και αποτελεσματική δρομολόγηση τής μεταξύ τους κίνησης για την βελτίωση της ποιότητας υπηρεσίας στους τελικούς τους πελάτες και τη μείωση του κόστους.

  • MPLS VPN (National/International)
Η υπηρεσία απευθύνεται σε παρόχους που επιθυμούν την ασφαλή διασύνδεση πολλαπλών σημείων παρουσίας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε ένα ενιαίο κλειστό δίκτυο, με ταυτόχρονη διασφάλιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του και διαχωρισμό της κίνησης ανάλογα με το είδος και την κρισιμότητα των χρησιμοποιούμενων εφαρμογών. Η υπηρεσία μπορεί ομοίως να εξυπηρετήσει ανάγκες του παρόχου ή τελικών πελατών τους με τους οποίους διατηρούν global agreements.

  • Voice Termination/Transit
Η υπηρεσία απευθύνεται σε παρόχους που επιθυμούν δρομολόγηση και τερματισμό κλήσεων τηλεφωνίας σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο με ποιότητα και αξιοπιστία μέσω της Forthnet και των διασυνδέσεων της με άλλους tier1 παρόχους.

  • Data Center Colocation
Η υπηρεσία απευθύνεται σε παρόχους που επιθυμούν να φιλοξενήσουν τηλεπικοινωνιακό ή ΙΤ εξοπλισμό για δικές τους ή ανάγκες των πελατών τους σε ένα από τα 4 Data Centers που λειτουργεί η Forthnet στην Ελλάδα με αξιοπιστία και υψηλή διαθεσιμότητα.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις corporate & wholesale υπηρεσίες Nova, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην e-mail διεύθυνση sales@forthnet.gr.


© Forthnet Media S.A. 2014 - All rights reserved Google+