Όροι & Προϋποθέσεις

H χρήση της παρούσας Δικτυακής Εφαρμογής (εφεξής Nova GO) υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια.
Η χρήση της εφαρμογής Nova GO αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της.
Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

 • Για να αποκτήσει κάποιος πρόσβαση στην υπηρεσία Nova GO θα πρέπει απαραιτήτως να είναι εκ των προτέρων ενεργός συνδρομητής σε κάποιο από τα πακέτα των συνδρομητικών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου της εταιρείας Forthnet Media. Η πρόσβαση στην υπηρεσία Nova GO θα είναι εφικτή για όσο χρονικό διάστημα ο χρήστης της εν λόγω υπηρεσίας παραμένει ενεργός συνδρομητής σε κάποιο από τα πακέτα των συνδρομητικών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου της εταιρείας Forthnet Media.
 • Το περιεχόμενο της υπηρεσίας Nova GO προσφέρεται πάντα βάσει του πακέτου της κύριας συνδρομητικής υπηρεσίας Nova (Π.χ. οι συνδρομητές Nova3Play Cinema έχουν την δυνατότητα θέασης ταινιών μέσα από επιλεγμένο on demand περιεχόμενο, αλλά και βλέπουν επιλεγμένα Live κανάλια από τη συνδρομή τους).
 • Η υπηρεσία Nova GO διατίθεται μόνο μέσω φορητών συσκευών laptop, tablets και smartphones. Δεν υποστηρίζεται η δυνατότητα παρακολούθησης της υπηρεσίας μέσω τρίτων συσκευών, τηλεοράσεων, εξωτερικών monitor κλπ..
 • Η υπηρεσία Nova GO διατίθεται μέσω οποιασδήποτε broadband σύνδεσης (ενσύρματης ή ασύρματης) στην Ελλάδα, την Κύπρο ή σε χώρες της Ε.Ε.. Υπενθυμίζουμε ότι η χρήση μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας δεν υποστηρίζεται.
 • Η υπηρεσία Nova GO διατίθεται στις συσκευές που αναγράφονται στο nova.gr/novago.
 • H υπηρεσία Nova GO παρέχεται για χρήση, αποκλειστικά και μόνο, με τις συμβατές συσκευές (laptops, smartphones και tablets) οι οποίες δεν είναι rooted (τροποποίηση ή αφαίρεση των περιορισμών που περιλαμβάνονται στο λειτουργικό των συσκευών).
 • Μέσω της υπηρεσίας Nova GO παρέχεται δυνατότητα offline θέασης συγκεκριμένων προγραμμάτων, τα οποία έχει επιλέξει η πάροχος της υπηρεσίας. Η εν λόγω δυνατότητα αφορά στη λήψη, μέσω δικτύου Internet, του προγράμματος που επιθυμεί ο χρήστης σε αποθηκευτικό χώρο της συσκευής του και στην μετέπειτα παρακολούθηση αυτού χωρίς την ανάγκη ύπαρξης δικτύου Internet. Τα προγράμματα είναι διαθέσιμα για offline θέαση για 30 ημέρες από τη στιγμή της λήψης τους. Εάν πατήσεις play, τότε έχεις στη διάθεση σου 48 ώρες για να τα δεις. Εάν η πάροχος της υπηρεσίας επιλέξει να αποσύρει το πρόγραμμα από την υπηρεσία Nova GO, το εν λόγω πρόγραμμα δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο προς θέαση. Διευκρινίζεται ότι, εφόσον, καθ’ όλη τη διάρκεια της λήψης ενός προγράμματος, ο χρήστης βρίσκεται αποκλειστικά σε Wi-Fi δίκτυο, τότε δεν θα καταναλωθούν δεδομένα από το πρόγραμμα δεδομένων που διαθέτει και άρα δεν θα προκύψει χρέωση για τη λήψη προγραμμάτων μέσω της υπηρεσίας Nova GO, εκτός αν ο κάτοχος του ασυρμάτου δικτύου προβλέπει σχετικές χρεώσεις. Εφόσον, όμως, για οποιοδήποτε λόγο ο χρήστης κατά τη διάρκεια της λήψης ενός προγράμματος συνδεθεί στο διαδίκτυο μέσω του δικτύου οποιασδήποτε εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, ενδέχεται να χρεωθεί για την εκάστοτε χρήση των δεδομένων, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποίησε τη δεδομένη στιγμή της λήψης. Για περισσότερες πληροφορίες, όρους και προϋποθέσεις χρήσης της δυνατότητας της offline θέασης, ενημερωθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση nova.gr/novago.

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Χρήστης της εφαρμογής Nova GO είναι το άτομο που θα χρησιμοποιεί την Διαδικτυακή Εφαρμογή.

2.1 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (Copyright)

 • Όλο το περιεχόμενο της εφαρμογής Nova GO, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που - ενδεικτικά - περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Forthnet Media S.A. και προστατεύονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.
 • Η Forthnet Media S.A. διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα χρήσης καθώς και τους τίτλους ιδιοκτησίας αναφορικά με το περιεχόμενο, όλα τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού, καθώς και το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων και λοιπών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που άπτονται αυτού.
 • Το περιεχόμενο της εφαρμογής Nova GO διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για ιδιωτική θέαση.
 • Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της Forthnet Media S.A..
 • Δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εκμετάλλευση, δημοσίευση, δημόσια εκτέλεση, διαμοιρασμός σε τρίτους, αντιγραφή ή επεξεργασία της εφαρμογής Nova GO και του περιεχομένου αυτής, ολική ή μερική, χωρίς την έγγραφη άδεια της Forthnet Media S.A..
 • Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια της Forthnet Media S.A..
 • Η Forthnet Media S.A. είναι δυνατόν να επεξεργάζεται πληροφορίες χρήσης της εφαρμογής για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών της.

2.2 Περιορισμός ευθύνης της Forthnet Media S.A. - Δήλωση αποποίησης

I. Η Forthnet Media S.A.:

 • υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων.
 • δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές ("servers") μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθενται στη διάθεση των επισκεπτών χρηστών παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.
 • δεν αναλαμβάνει σε καμία περίπτωση το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων ή/και αναβαθμίσεων, το αναλαμβάνει ο Χρήστης.
 • δεν προβαίνει επίσης σε οποιαδήποτε εκπροσώπηση και εν γένει δεν παρέχει εγγυήσεις ή δεσμεύσεις που είναι αντίθετες με τους όρους που τίθενται στην παρούσα ανακοίνωση.

Η παρούσα δήλωση αποποίησης δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη της Forthnet Media S.A. κατά τρόπο αντίθετο προς οποιεσδήποτε απαιτήσεις θεσπίζονται από την εφαρμοστέα εθνική, κοινοτική και σχετική διεθνή νομοθεσία, ούτε να αποκλείσει την ευθύνη για θέματα ως προς τα οποία δεν είναι δυνατή η απαλλαγή από κάθε ευθύνη δυνάμει της εν λόγω νομοθεσίας.

II. Ο Χρήστης δεσμεύεται σχετικά να μην προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

 • χρήση της εφαρμογής για οποιοδήποτε σκοπό παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία,
 • δημοσίευση υλικού που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων ή τα δικαιώματα περί απορρήτου ή δημοσιοποίησης στοιχείων τρίτων,
 • δημοσίευση υλικού που είναι παράνομο, άσεμνο, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενοχλητικό, υβριστικό ή υλικού που προκαλεί δυσαρέσκεια σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), όπως καθορίζεται από την Forthnet Media S.A. κατά την κρίση της,
 • δημοσίευση υλικού που περιλαμβάνει «ιούς», «κακόβουλο» κώδικα που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή να καταστρέψουν τα αρχεία ή τα προγράμματα της Forthnet Media S.A. και των χρηστών της,
 • δημοσίευση διαφημίσεων ή άλλου εμπορικού υλικού,
 • παραποίηση της ταυτότητάς του,
 • δημοσίευση της ίδιας ανακοίνωσης περισσότερο από μια φορά,
 • οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που περιορίζει ή εμποδίζει κάποιο άλλο πρόσωπο να χρησιμοποιήσει τις περιοχές αλληλεπίδρασης και γενικότερα την εφαρμογή Nova GO ή ενέργεια που κατά την κρίση της Forthnet Media S.A. εκθέτει τον ίδιο ή κάποιον από τους άλλους Χρήστες σε νομικές ευθύνες ή επιζήμιες για αυτούς καταστάσεις.

III. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι η υπηρεσία Nova GO για λόγους ασφαλείας και λόγους προάσπισης/περιφρούρησης των πνευματικών δικαιωμάτων της Forthnet Media S.A. δύναται να:

 • παρέχεται για χρήση αποκλειστικά και μόνο σε laptops, smartphones και tablets, τα οποία δεν είναι rooted (για συσκευές Android) και Jailbroken (για συσκευές iOS).
 • διαθέτει σύστημα GeoIP Blocking, καθώς η θέαση του περιεχομένου της υπηρεσίας, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ 2017/1128) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 για τη διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά (στο εξής χάριν συντομίας ΕΕ 2017/1128), επιτρέπεται μόνο:
  1. Eντός της Ελληνικής επικράτειας από μονίμους κατοίκους της Ελληνικής Δημοκρατίας και από προσωρινώς διαμένοντες στην Ελληνική επικράτεια μονίμους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας,
  2. Eντός της Κυπριακής επικράτειας από μονίμους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας και προσωρινώς διαμένοντες μονίμους κατοίκους της Ελληνικής Δημοκρατίας και
  3. Εντός πάσας ετέρας χώρας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως από προσωρινώς διαμένοντες μονίμους κατοίκους της Ελληνικής και της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 • εφοδιάζεται με σύστημα «αναγνώρισης του χρήστη», το οποίο δύναται να εμφανίσει στην οθόνη του χρήστη, σε τυχαίο σημείο αυτής και σε οιαδήποτε στιγμή, το κωδικό όνομα του χρήστη (username) ή οποιοδήποτε άλλο διακριτικό επιλέξει η Forthnet Media S.A..
 • χρησιμοποιεί την τεχνική εφαρμογή του «Output Blocking». Η εν λόγω εφαρμογή περιορίζει τον χρήστη -κατά τη διάρκεια χρήσης της εφαρμογής- αναφορικά με την εκ μέρους του δυνατότητα χρήσης για οιονδήποτε λόγο δεύτερης/εξωτερικής οθόνης.
 • αποκλείει κατά τη διάρκεια χρήσης της εφαρμογής, προγράμματα αντιγραφής/επικόλλησης οιουδήποτε υλικού. Ενδεικτικά αποκλείονται περιστασιακά οι δυνατότητες των εφαρμογών «print screen», «copy/paste» κλπ.
 • χρησιμοποιεί, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Forthnet Media S.A., τεχνικές εφαρμογές, λογισμικά ή άλλου είδους ηλεκτρονικά προγράμματα, τα οποία θα ελέγχουν και θα περιφρουρούν τα νομίμως κατοχυρωμένα δικαιώματα της Forthnet Media S.A. ή/και θα αντιμετωπίζουν δραστικά πράξεις ή/και παραλείψεις του χρήστη, οι οποίες ενδέχεται να ζημιώσουν τη Forthnet Media S.A..
 • φέρει περιορισμούς αναφορικά με τη θέαση κάποιων προγραμμάτων. Ειδικότερα, όλοι οι αγώνες ποδοσφαίρου της Superleague Ελλάδος αλλά και οι Ευρωπαϊκοί αγώνες των Ελληνικών ομάδων στη διοργάνωση της Euroleague καθώς και όσους ζωντανούς αγώνες επιλέξει μεταγενέστερα η εταιρεία, οι οποίοι μεταδίδονται από τα κανάλια novasports, ο χρήστης της υπηρεσίας Nova GO , που θα συνδεθεί μέσω broadband σύνδεσης στο Internet (Wi-Fi ή ενσύρματης) εταιρείας άλλης, εκτός της Forthnet, προκειμένου να παρακολουθήσει σε ζωντανή μετάδοση κάποιον αγώνα της εν λόγω διοργάνωσης, θα πρέπει μέσω της υπηρεσίας nova my account να επιλέξει σε ποια συσκευή επιθυμεί να παρακολουθήσει τον συγκεκριμένο αγώνα, ήτοι σε κάποια οθόνη μέσω του δορυφορικού αποκωδικοποιητή του ή μέσω της εφαρμογής Nova GO από την κινητή συσκευή που έχει δηλώσει στη Forthnet Media S.A.. Η μη επιλέξιμη συσκευή (οθόνη μέσω του αποκωδικοποιητή ή κινητή συσκευή για την εφαρμογή Nova GO ) δεν θα έχει πρόσβαση στον εν λόγω αγώνα κατά τη διάρκεια της ζωντανής μεταδόσεως αυτού.

2.3 Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί οροί

 • Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
 • Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Forthnet Media S.A. και του Χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.
 • Τυχόν απαιτήσεις, διαφωνίες ή άλλες αντιπαραθέσεις που αφορούν ή προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της Εφαρμογής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, θα υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας. Η εφαρμογή Nova GO διατίθεται για χρήση αποκλειστικά και μόνο από τον ίδιο το Χρήστη (ιδιωτική προβολή). Ενδεικτικά απαγορεύεται, η χρήση (δημόσια προβολή) σε καφενεία, ξενοδοχεία, πρακτορεία ΟΠΑΠ, ειδικούς χώρους ψυχαγωγίας και σε κάθε χώρο ή/και για κάθε χρήση που δεν συμφωνείται στην παρούσα, καθώς και η προσωρινή ή συστηματική εμπορική εκμετάλλευση της υπηρεσίας Nova GO . Aπαγορεύεται αυστηρά η με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο αποθήκευση του περιεχομένου της υπηρεσίας/εφαρμογής Nova GO σε τοπικά μέσα κάθε μορφής, εν όλω ή εν μέρει, στην ίδια ή σε άλλη μορφή αρχείου ήχου ή εικόνας που υπάρχει σήμερα ή θα εφευρεθεί στο μέλλον. Απαγορεύεται επίσης η απόσπαση και αποθήκευση (download) από την εφαρμογή Nova GO σε τοπικά μέσα (μηχανικά ή ηλεκτρονικά) φωτογραφιών, λογοτύπων, κειμένων,animations, gifs, ήχων, εικόνων γενικώς, στατικών ή κινούμενων.

3. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ

Με την εγγραφή σας και τη δημιουργία ενός λογαριασμού με εμάς, αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται κατωτέρω.

 • Φυλάξτε τον κωδικό πρόσβασης σας (password) εμπιστευτικό. Δεν θα πρέπει να τον αποκαλύψετε σε οποιονδήποτε αντιπρόσωπο της Εταιρίας.
 • Είστε υπεύθυνος για κάθε χρήση του λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανομένης της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης από οποιοδήποτε τρίτο μέρος.
 • Παρακαλούμε ενημερώστε μας το ταχύτερο δυνατό εφόσον γνωρίζετε, ή υποψιάζεστε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας.
 • Μην παραλείψετε επίσης, να μας ενημερώσετε αν υπάρχει αλλαγή στα στοιχεία επικοινωνίας, σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
 • Οφείλετε να ενημερώνετε την εταιρεία εφόσον επιθυμείτε να κάνετε χρήση της υπηρεσίας Nova GO εντός άλλης ευρωπαϊκής χώρας πέραν αυτής της μονίμου κατοικίας σας καθώς και να καταθέσετε στην εταιρεία και το χρονικό διάστημα που θα κάνετε χρήση της εν λόγω υπηρεσίας κατά τα ανωτέρω.
 • Η Forthnet Media S.A. δύναται να επικοινωνεί οποτεδήποτε με τον Χρήστη αναζητώντας πληροφορίες επιβεβαίωσης του τόπου της μονίμου κατοικίας αυτού. Στα πλαίσια αυτά η εταιρεία κατά τη διακριτική της ευχέρεια δύναται να αιτηθεί προς τον Χρήστη, υποχρεωμένου του τελευταίου να της προσκομίσει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία περί του τόπου της μονίμου κατοικίας του, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 5 του ΕΕ 2017/1128.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την Forthnet Media S.A. παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση info@nova.gr.
Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του κόμβου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο info@nova.gr.

Η Forthnet Media S.A. διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στον άμεσο τερματισμό ή περιορισμό του λογαριασμού σας ή τη χρήση της εφαρμογής Nova GO ή και την πρόσβαση σε περιεχόμενο οποιαδήποτε στιγμή, έπειτα από σχετική ειδοποίηση, αν η Forthnet Media S.A. κρίνει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ότι έχετε παραβιάσει τους παρόντες Όρους Χρήσης, νόμο, κανονισμό ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που θίγει την συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα.

© Forthnet Media S.A. 2014 - All rights reserved Google+