Νέα!
Πρωτοποριακή υπηρεσία ασύρματης πρόσβασης Wi-Fi!
Διαθέσιμοι χώροι
Επιλεγμένα σημεία σε όλη την Ελλάδα
  • Χώροι δημόσιας θέασης bar café
  • Χώροι αναμονής
  • Nova Shops
Πως προσφέρεται
Διατίθεται σε όλες τις υπηρεσίες nova3play professional