Οδηγίες λήψης επίγειων ψηφιακών καναλιών

Τώρα μπορείς να απολαμβάνεις όλα τα επίγεια ψηφιακά κανάλια* (Alpha, Star, Ant1 κ.ά), τόσο σε High όσο και σε Standard Definition, συγκεντρωμένα και στο μπουκέτο ‘’ALL’’ των αποκωδικοποιητών της Nova, για πιο εύκολη πλοήγηση!

*Ανάλογα με την κάλυψη και τη διαθεσιμότητα της περιοχής σου.

Εάν έχεις ήδη συνδέσει την κεραία επίγειας λήψης στον αποκωδικοποιητή σου, τότε ακολούθησε τα παρακάτω βήματα:

  • 1Πάτησε το πλήκτρο MENU πάνω στο τηλεχειριστήριο
  • 2Επίλεξε «Βοήθεια -> Αναβάθμιση δέκτη» χρησιμοποιώντας τα βελάκια και το πλήκτρο ΟΚ στο χειριστήριο
  • 3Αν υπάρχει διαθέσιμη αναβάθμιση θα χρειαστεί να την εγκαταστήσεις, ειδάλλως θα δεις το μήνυμα «Ο δέκτης σου είναι ήδη αναβαθμισμένος»
  • 4Έπειτα κάνε σάρωση των καναλιών ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
   • Πάτησε το πλήκτρο MENU πάνω στο τηλεχειριστήριο
   • Επίλεξε ‘Βοήθεια -> Σάρωση Καναλιών’
   • Επίλεξε ‘Σάρωση δορυφορική και επίγεια’
    Ο αποκωδικοποιητής σου θα εκτελέσει επανεκκίνηση και θα ξεκινήσει την σάρωση των καναλιών.

Εάν δεν έχεις συνδέσει κεραία επίγειας λήψης δες τις οδηγίες λήψης επίγειων ψηφιακών καναλιών, ανάλογα με τον τύπο του NovaBox ή NovaBox+ αποκωδικοποιητή σου.

NovaBox (HD 3001) ή NovaBox+ (HD PVR 5001)

Απαιτείται κεραία επίγειας λήψης.

Βήματα λήψης επίγειων ψηφιακών καναλιών:

  • 1 Σύνδεσε την κεραία επίγειας λήψης στο πίσω μέρος του δέκτη στην υποδοχή “RF IN”.
  • 2 Πάτησε το πλήκτρο MENU πάνω στο τηλεχειριστήριο.
  • 3 Επίλεξε ‘Βοήθεια -> Αναβάθμιση δέκτη’ χρησιμοποιώντας τα βελάκια και το πλήκτρο ΟΚ στο χειριστήριο.
  • 4 Αν υπάρχει διαθέσιμη αναβάθμιση θα χρειαστεί να την εγκαταστήσεις, ειδάλλως θα δεις το μήνυμα «Ο δέκτης σου είναι ήδη αναβαθμισμένος».
  • 5 Έπειτα κάνε σάρωση των καναλιών ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
   • Πάτησε το πλήκτρο MENU πάνω στο τηλεχειριστήριο.
   • Επίλεξε ‘Βοήθεια -> Σάρωση Καναλιών’.
   • Επίλεξε ‘Σάρωση δορυφορική και επίγεια’.
   • Ο αποκωδικοποιητής σου θα εκτελέσει επανεκκίνηση και θα ξεκινήσει την σάρωση των καναλιών.
  • 6 Τα κανάλια της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης θα είναι διαθέσιμα στο μπουκέτο ALL, αλλά και στο μπουκέτο DTT. Στο μπουκέτο ALL θα εμφανίζονται πλέον όλα τα επίγεια κανάλια της περιοχής σου, τόσο σε High όσο και σε Standard Definition στις θέσεις 1001 και έπειτα, για ευκολότερη πλοήγηση.

NovaBox (HD 831)

Απαιτείται κεραία επίγειας λήψης και ο ειδικός ψηφιακός USB DTT δέκτης της Nova. Ο ειδικός ψηφιακός USB DTT δέκτης της Nova πλέον δεν διατίθεται εμπορικά.

Μπορείς να αποκτήσεις τον νέο αποκωδικοποιητή NovaBox (τύπου HD 3001) μόνο με 69€ και 12 άτοκες δόσεις σε ένα κατάστημα Nova, ώστε να συνδέσεις απλά την κεραία επίγειας λήψης στον αποκωδικοποιητή.

Εάν διαθέτεις τον ειδικό ψηφιακό USB DTT δέκτη της Nova, ακολούθησε τις παρακάτω οδηγίες για τον αποκωδικοποιητή NovaBox (τύπου HD 831).

Βήματα λήψης επίγειων ψηφιακών καναλιών:

  • 1 Σύνδεσε την κεραία επίγειας λήψης στο πίσω μέρος του ειδικού ψηφιακού USB DTT δέκτη της Nova.
  • 2 Σύνδεσε τον ειδικό ψηφιακό USB DTT δέκτη της Nova στη θύρα του αποκωδικοποιητή σου.
  • 3 Πραγματοποίησε επανεκκίνηση του δέκτη, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο RESET στη μπροστινή όψη του αποκωδικοποιητή για 5 δευτερόλεπτα.
  • 4 Αφού ο αποκωδικοποιητής ολοκληρώσει την επανεκκίνηση, πάτησε το πλήκτρο MENU πάνω στο τηλεχειριστήριο.
  • 5 Επίλεξε «Βοήθεια -> Αναβάθμιση δέκτη» χρησιμοποιώντας τα βελάκια και το πλήκτρο ΟΚ στο χειριστήριο.
   Αν υπάρχει διαθέσιμη αναβάθμιση θα χρειαστεί να την εγκαταστήσεις, ειδάλλως θα δεις το μήνυμα «Ο δέκτης σου είναι ήδη αναβαθμισμένος».
  • 6 Έπειτα κάνε σάρωση των καναλιών ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
   • Πάτησε το πλήκτρο MENU πάνω στο τηλεχειριστήριο.
   • Επίλεξε ‘Βοήθεια -> Σάρωση Καναλιών’ χρησιμοποιώντας τα βελάκια και το πλήκτρο ΟΚ πάνω στο χειριστήριο.
   • Επίλεξε ‘Σάρωση δορυφορική και επίγεια’ και πάτησε το πλήκτρο ΟΚ στο τηλεχειριστήριο.
  • 7 Ο αποκωδικοποιητής σου θα εκτελέσει επανεκκίνηση και θα ξεκινήσει την σάρωση των καναλιών.
  • 8 Τα κανάλια της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης θα είναι διαθέσιμα στο μπουκέτο ALL, αλλά και στο μπουκέτο DTT. Στο μπουκέτο ALL θα εμφανίζονται πλέον όλα τα επίγεια κανάλια της περιοχής σου, τόσο σε High όσο και σε Standard Definition στις θέσεις 1001 και έπειτα, για ευκολότερη πλοήγηση.

NovaBox+ (HD PVR 865)

Απαιτείται κεραία επίγειας λήψης και ο ειδικός ψηφιακός USB DTT δέκτης της Nova. Ο ειδικός ψηφιακός USB DTT δέκτης της Nova πλέον δεν διατίθεται εμπορικά.

Εάν διαθέτεις τον ειδικό ψηφιακό USB DTT δέκτη της Nova, ακολούθησε τις παρακάτω οδηγίες για τον αποκωδικοποιητή NovaBox+ (τύπου HD PVR 865).

Βήματα λήψης επίγειων ψηφιακών καναλιών:

  • 1 Σύνδεσε την κεραία επίγειας λήψης στο πίσω μέρος του ειδικού ψηφιακού USB DTT δέκτη της Nova.
  • 2 Σύνδεσε τον ειδικό ψηφιακό USB DTT δέκτη της Nova στη θύρα του αποκωδικοποιητή σου.
  • 3 Πραγματοποίησε επανεκκίνηση του δέκτη, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο RESET στη μπροστινή όψη του αποκωδικοποιητή για 5 δευτερόλεπτα.
  • 4 Αφού ο αποκωδικοποιητής ολοκληρώσει την επανεκκίνηση, πάτησε το πλήκτρο MENU πάνω στο τηλεχειριστήριο.
  • 5 Επίλεξε «Βοήθεια -> Αναβάθμιση δέκτη» χρησιμοποιώντας τα βελάκια και το πλήκτρο ΟΚ στο χειριστήριο.
   Αν υπάρχει διαθέσιμη αναβάθμιση θα χρειαστεί να την εγκαταστήσεις, ειδάλλως θα δεις το μήνυμα «Ο δέκτης σου είναι ήδη αναβαθμισμένος».
  • 6 Έπειτα κάνε σάρωση των καναλιών ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
   • Πάτησε το πλήκτρο MENU πάνω στο τηλεχειριστήριο.
   • Επίλεξε ‘Βοήθεια -> Σάρωση Καναλιών’.
   • Επίλεξε ‘Σάρωση δορυφορική και επίγεια’.
  • 7 Ο δέκτης θα ξεκινήσει να σαρώνει και να εντοπίζει τα διαθέσιμα επίγεια κανάλια, αλλά και να κάνει μια δεύτερη “ανάγνωση” στα ήδη καταχωρημένα δορυφορικά. Η όλη διαδικασία διαρκεί περίπου τρία λεπτά και θα βλέπεις στην οθόνη μια μπάρα με την οποία ενημερώνεσαι για το χρόνο της ενέργειας. Θα ολοκληρωθεί όταν φτάσει στο 100%.
  • 8 Τα κανάλια της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης θα είναι διαθέσιμα στο μπουκέτο ALL, αλλά και στο μπουκέτο DTT. Στο μπουκέτο ALL θα εμφανίζονται πλέον όλα τα επίγεια κανάλια της περιοχής σου, τόσο σε High όσο και σε Standard Definition στις θέσεις 1001 και έπειτα, για ευκολότερη πλοήγηση.

Συχνές Ερωτήσεις

© Forthnet Media S.A. 2014 - All rights reserved Google+