Οδηγίες λήψης επίγειων ψηφιακών καναλιών

Δείτε τις οδηγίες λήψης επίγειων ψηφιακών καναλιών, ανάλογα με τον τύπο του NovaBox ή NovaBox+ αποκωδικοποιητή σας.

NovaBox (HD 3001) ή NovaBox+ (HD PVR 5001)

Απαιτείται κεραία επίγειας λήψης.

Βήματα λήψης επίγειων ψηφιακών καναλιών:

  • 1 Συνδέστε την κεραία επίγειας λήψης στο πίσω μέρος του δέκτη στην υποδοχή “RF IN”.
  • 2 Πατήστε το πλήκτρο MENU πάνω στο τηλεχειριστήριο.
  • 3 Επιλέξτε ‘Βοήθεια -> Σάρωση Καναλιών’ χρησιμοποιώντας τα βελάκια και το πλήκτρο ΟΚ στο χειριστήριο.
  • 4 Επιλέξτε ‘Σάρωση δορυφορική και επίγεια’ και πατήστε το πλήκτρο ΟΚ στο τηλεχειριστήριο.
  • 5 Ο αποκωδικοποιητής σας θα εκτελέσει επανεκκίνηση και θα ξεκινήσει την σάρωση των καναλιών.
  • 6 Τα κανάλια της ψηφιακής τηλεόρασης θα είναι διαθέσιμα στο μπουκέτο DTT.
  • 7 Για να δείτε το μπουκέτο DTT πατήστε το πλήκτρο Favorites του τηλεχειριστηρίου. Μετακινηθείτε με τα βελάκια και βρείτε το μπουκέτο DTT, όπου θα δείτε όλα τα διαθέσιμα επίγεια ψηφιακά κανάλια της περιοχής σας.

NovaBox (HD 831)

Απαιτείται κεραία επίγειας λήψης και ο ειδικός ψηφιακός USB DTT δέκτης της Nova.

Βήματα λήψης επίγειων ψηφιακών καναλιών:

  • 1 Συνδέστε την κεραία επίγειας λήψης στο πίσω μέρος του ειδικού ψηφιακού USB DTT δέκτη της Nova.
  • 2 Συνδέστε τον ειδικό ψηφιακό USB DTT δέκτη της Nova στη θύρα του αποκωδικοποιητή σας.
  • 3 Πραγματοποιείστε επανεκκίνηση του δέκτη, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο RESET στη μπροστινή όψη του αποκωδικοποιητή για 5 δευτερόλεπτα.
  • 4 Αφού ο αποκωδικοποιητής ολοκληρώσει την επανεκκίνηση, πατήστε το πλήκτρο MENU πάνω στο τηλεχειριστήριο.
  • 5 Επιλέξτε ‘Βοήθεια -> Σάρωση Καναλιών’ χρησιμοποιώντας τα βελάκια και το πλήκτρο ΟΚ πάνω στο χειριστήριο.
  • 6 Επιλέξτε ‘Σάρωση δορυφορική και επίγεια’ και πατήστε το πλήκτρο ΟΚ στο τηλεχειριστήριο.
  • 7 Ο αποκωδικοποιητής σας θα εκτελέσει επανεκκίνηση και θα ξεκινήσει την σάρωση των καναλιών.
  • 8 Για να δείτε το μπουκέτο DTT πατήστε το πλήκτρο Favorites του τηλεχειριστηρίου. Μετακινηθείτε με τα βελάκια και βρείτε το μπουκέτο DTT, όπου θα δείτε όλα τα διαθέσιμα επίγεια ψηφιακά κανάλια της περιοχής σας.

NovaBox+ (HD PVR 865)

Απαιτείται κεραία επίγειας λήψης και ο ειδικός ψηφιακός USB DTT δέκτης της Nova.

Βήματα λήψης επίγειων ψηφιακών καναλιών:

  • 1 Συνδέστε την κεραία επίγειας λήψης στο πίσω μέρος του ειδικού ψηφιακού USB DTT δέκτη της Nova.
  • 2 Συνδέστε τον ειδικό ψηφιακό USB DTT δέκτη της Nova στη θύρα του αποκωδικοποιητή σας.
  • 3 Πραγματοποιείστε επανεκκίνηση του δέκτη, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο RESET στη μπροστινή όψη του αποκωδικοποιητή για 5 δευτερόλεπτα.
  • 4 Αφού ο αποκωδικοποιητής ολοκληρώσει την επανεκκίνηση, πατήστε το πλήκτρο MENU πάνω στο τηλεχειριστήριο.
  • 5 Xρησιμοποιώντας το κάτω βελάκι κατεβείτε στην επιλογή “Ρυθμίσεις” και πατήστε το πλήκτρο “OK” για επικύρωση.
   Χρησιμοποιώντας το κάτω βελάκι κατεβείτε στην επιλογή “Τεχνικές ρυθμίσεις” και πατήστε το πλήκτρο “OK” για επικύρωση.
  • 6 Εκεί θα δείτε την επιλογή “Εγκατάσταση”. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το αριθμητικό πληκτρολόγιο πάνω στο χειριστήριο του NovaBox HD για να δώσετε τον κωδικό πρόσβασης (1234 αν δεν έχει αλλάξει) και στη συνέχεια να επιλέξετε “Σάρωση δικτύων” και να πατήσετε το πλήκτρο “OK”.
  • 7 Ο δέκτης θα ξεκινήσει να σαρώνει και να εντοπίζει τα διαθέσιμα επίγεια κανάλια, αλλά και να κάνει μια δεύτερη “ανάγνωση” στα ήδη καταχωρημένα δορυφορικά. Η όλη διαδικασία διαρκεί περίπου τρία λεπτά και θα βλέπετε στην οθόνη μια μπάρα με την οποία ενημερώνεστε για το χρόνο της ενέργειας. Θα ολοκληρωθεί όταν φτάσει στο 100%.
  • 8 Στη συνέχεια, προκειμένου να μπορείτε να παρακολουθήσετε τα επίγεια κανάλια που μόλις καταχωρήθηκαν στο δέκτη , θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο “TV” που εμφανίζει τα διαθέσιμα μπουκέτα καναλιών και με το δεξί ή το αριστερό βελάκι να αλλάξετε μπουκέτο ώστε να μεταφερθείτε στο “DTT services”. Εκεί θα βρείτε όλα τα ελεύθερα ψηφιακά κανάλια που μπορείτε να παρακολουθήσετε.

Συχνές Ερωτήσεις

© Forthnet Media S.A. 2014 - All rights reserved Google+