Παραμετροποίηση Browser

Στην συγκεκριμένη σελίδα μπορείτε να βρείτε τους οδηγούς για να παραμετροποιήσετε τα ποιο γνωστά προγράμματα πλοήγησης στο Internet (Browsers). Τις ρυθμίσεις των Browser τις προτείνουμε όταν αντιμετωπιζούμε δυσλειτουργίες στην εμφάνιση σελίδων (λ.χ. μη εμφάνιση σελίδων)

© Forthnet Media S.A. 2014 - All rights reserved Google+