Καλέστε τώρα
13831
Υπηρεσίες για το σπίτι
(0,0298€/λεπτό, από δίκτυο Forthnet)

13832
Υπηρεσίες για την επιχείρηση
(χωρίς χρέωση, από δίκτυο Forthnet)

Για κλήσεις από άλλο πάροχο,
η χρέωση εξαρτάται από τον τιμοκατάλογο του εκάστοτε παρόχου.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται τέλος σταθερής τηλεφωνίας & internet 5% που ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 55/Ν.4389/2016.
Για τεχνική υποστήριξη τηλεφωνίας και internet, χωρίς χρέωση από σταθερό, καλέστε στο 800 100 1112.
Από το εξωτερικό, καλέστε στο +30 210 6602000.

Επικοινωνία

*
*
*
*
*
*

* Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά